Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
POKI 5

V januarju 2006 je pričelo z delom v projektu POKI 14 novih izobraževalnih organizacij, ki predstavljajo že peto generacijo izobraževalnih organizacij, ki vpeljujejo model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI.
 
B&B IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE D.O.O. KRANJ
http://www.bb-kranj.si
 
INTER-ES D.O.O. LJUBLJANA
http://www.inter-es.si
 
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
http://www.lu-ajdovscina.si 
 
LJUDSKA UNIVERZA CELJE
http://www.lu-celje.si 
 
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA – ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN MLADINE
http://lulendava.si
 
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
http://www.lu-ptuj.si
 
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – SREDNJA ŠOLA MUTA
http://www.sc-sg.net/muta
 
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA LJUBLJANA
http://www.ssts.si 
 
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
http://www.suaslj.com
 
ŠOLSKI CENTER CELJE
http://www.sc-celje.si
 
UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
http://www.upi.si
 
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
http://www.hvu.si
 
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE
http://www.zlu-trbovlje.si
 
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR – SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO
http://www.icp-mb.si

Sodelovanje teh izobraževalnih organizacij v projektu sta sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. 
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc