Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
POKI 2

Februarja 2003 se je v projekt vključilo 10 novih izobraževalnih organizacij. Tokrat prvič tudi ljudske univerze, ki za razliko od srednjih šol izvajajo veliko večje število izobraževalnih programov za odrasle, tako formalnih kot neformalnih. Prav skupno sodelovanje tako različnih izobraževalnih organizacij je v projekt prineslo novo kakovost, saj je prišlo do soočanja različnih praks in rešitev ter do prenašanja izkušenj med deli omrežja za izobraževanja odraslih, kar prej ni bil prav pogost primer. Tokrat beležimo tudi zavzete razprave o kakovosti prav v vseh kolektivih sodelujočih izobraževalnih organizacij.
 
LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
http://www.lums.si
 
LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
http://www.lu-ormoz.si
 
LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA
http://www.lu-sezana.si
 
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
http://www.lu-skofjaloka.si
 
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
http://www.sgtsr.si
 
SREDNJA TRGOVSKA IN EKONOMSKA ŠOLA NOVA GORICA
http://www.setsng.si
 
EKONOMSKO TRGOVSKA ŠOLA KRANJ
http://www.esic.si/

ŠOLSKI CENTER VELENJE
hhttp://www.scv.si
 
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
http://www.zik-crnomelj.si
 
ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA V STEČAJU

Sodelovanje teh izobraževalnih organizacij v projektu je sofinanciralo Minstrstvo za šolstvo in šport.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc