Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Sodelujoče izobraževalne organizacije

Kakovost   POKI   Sodelujoče izob...

Praviloma vsako leto je bilo na podlagi javnega razpisa šolskega ministrstva za sodelovanje pri projektu izbrano določeno število izobraževalnih organizacij, ki so se vključile v projekt in v njem sodelovale približno dve leti. Prvo leto smo v projekt vključili le srednje šole, ki izobražujejo odrasle, ker smo želeli model preskusiti v tistih izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo manj izobraževalnih programov. Že drugo leto smo tem organizacijam pridružili še ljudske univerze, leta 2004 pa tudi zasebne izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo javne programe izobraževanja odraslih. Leta 2005 smo izvedli usposabljanje tudi po prilagojeni inačici modela POKI v okviru nekaterih šol v sestavi Konzorcija biotehniških šol.
 
Pregled sodelovanja organizacij v projektu po obdobjih:

2001—2003: sodelovale so 4 izobraževalne organizacije - 2 srednji šoli in 2 šolska centra (POKI 1)
 
2003—2004
: sodelovalo je 10 izobraževalnih organizacij - 3 srednje šole, 1 šolski center in 6 ljudskih univerz ali zavodov za izobraževanje odraslih (POKI 2)
 
2004—2006: sodelovalo je 9 izobraževalnih organizacij - 3 ljudske univerze, 1 javni zavod, 2 srednji šoli, 1 šolski center in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 3)
 
2005—2006: sodelovalo je 14 izobraževalnih organizacij - 7 ljudskih univerz, 3 srednje šole, 2 šolska centra in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 4)
in
po prilagojeni inačici 5 izobraževalnih organizacij iz sestave Konzorcija biotehniških šol, 3 srednje šole in 2 šolska centra (KONZORCIJ)
 
2006—2007: sodelovalo je 14 izobraževalnih organizacij - 6 ljudskih univerz, 5 srednjih šol, 1 šolski center in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 5)

2010—2011: sodelovalo je 7 izobraževalnih organizacij - 3 ljudske univerze, 1 srednja šola, in 3 zasebne izobraževalne organizacije (POKI 6).

2012—2013: sodelovalo je 11 izobraževalnih organizacij - 7 ljudskih univerz, 3 zasebne izobraževalne organizacije in prvič tudi 1 gimnazija (POKI 7).
 
Vključno z letom 2013, ko je zadnjič potekalo usposabljanje za uporabo samoevalvacije po modelu POKI v taki obliki, je model za samoevalvacijo POKI uporabljalo skupaj 69 organizacij, od teh 97% ljudskih univerz, ki so v šolskem letu 2012/2013 izvajale javne programe izobraževanja odraslih (31 od 32), 34% srednjih šol (26 od 77 srednjih šol in šolskih centrov) in 57% zasebnih izobraževalnih organizacij (12 od 21). To skupaj predstavlja 53% vseh izobraževalnih organizacij, ki v tistem šolskem letu izvajale javno-veljavno izobraževanje odraslih.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc