Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Napoved postopka za Zeleni znak kakovosti v 2019
Organizacije, ki bi želele pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, OBVEŠČAMO, da bomo tudi v letu 2019 izpeljali postopek za pridobitev znaka.
Več...
Voščilo
Ekipa ACS za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih vam v letu 2019 želi uspešne in kakovostne dni!
Več...
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Sodelujoče izobraževalne organizacije

Kakovost   POKI   Sodelujoče izob...

Na podlagi javnega razpisa pristojnega šolskega ministrstva je praviloma vsako leto za sodelovanje pri projektu izbrano določeno število izobraževalnih organizacij, ki se vključijo v projekt in v njem nato delujejo približno dve leti. Prvo leto smo v projekt vključili le srednje šole, ki izobražujejo odrasle, ker smo želeli model preskusiti v tistih izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo manj izobraževalnih programov. Že drugo leto smo tem organizacijam pridružili še ljudske univerze, leta 2004 pa tudi zasebne izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo javne programe izobraževanja odraslih. Leta 2005 smo izvedli usposabljanje tudi po prilagojeni inačici modela POKI v okviru nekaterih šol v sestavi Konzorcija biotehniških šol.
 
V letih:
2001—2003 so pri projektu sodelovale 4 izobraževalne organizacije: 2 srednji šoli in 2 šolska centra (POKI 1)
 
2003—2004
je pri projektu sodelovalo 10 izobraževalnih organizacij: 3 srednje šole, 1 šolski center in 6 ljudskih univerz ali zavodov za izobraževanje odraslih (POKI 2)
 
2004—2006 v projektu deluje 9 izobraževalnih organizacij, 3 ljudske univerze, 1 javni zavod, 2 srednji šoli, 1 šolski center in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 3)
 
2005—2006 v projektu deluje 14 izobraževalnih organizacij, 7 ljudskih univerz, 3 srednje šole, 2 šolska centra in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 4)
in
po prilagojeni inačici 5 izobraževalnih organizacij iz sestave Konzorcija biotehniških šol, 3 srednje šole in 2 šolska centra (KONZORCIJ)
 
2006—2007 v projektu deluje 14 izobraževalnih organizacij, 6 ljudskih univerz, 5 srednjih šol, 1 šolski center in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 5)

2010—2011 v projektu sodeluje 7 izobraževalnih organizacij, 3 ljudske univerze, 1 srednja šola, in 3 zasebne izobraževalne organizacije (POKI 6).

2012—2013 v projektu sodeluje 11 izobraževalnih organizacij, 7 ljudskih univerz, 3 zasebne izobraževalne organizacije in prvič tudi 1 gimnazija (POKI 7).
 
Vključno z letom 2013 je model za samoevalvacijo POKI uporabljalo ali pa ga še uporablja skupaj 69 organizacij, od teh 97% ljudskih univerz, ki  v tekočem šolskem letu izvajajo javne programe izobraževanja odraslih (31 od 32), 34% srednjih šol (26 od 77 srednjih šol in šolskih centrov) in 57% zasebnih izobraževalnih organizacij (12 od 21). To skupaj predstavlja 53% vseh izobraževalnih organizacij, ki v šolskem letu 2014/2015 izvajajo javno-veljavno izobraževanje odraslih.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Voščilo za 2019

Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.01.2019, 12:29
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc