Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Sodelujoče izobraževalne organizacije

Kakovost   POKI   Sodelujoče izob...

Na podlagi javnega razpisa pristojnega šolskega ministrstva je praviloma vsako leto za sodelovanje pri projektu izbrano določeno število izobraževalnih organizacij, ki se vključijo v projekt in v njem nato delujejo približno dve leti. Prvo leto smo v projekt vključili le srednje šole, ki izobražujejo odrasle, ker smo želeli model preskusiti v tistih izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo manj izobraževalnih programov. Že drugo leto smo tem organizacijam pridružili še ljudske univerze, leta 2004 pa tudi zasebne izobraževalne organizacije, ki izpeljujejo javne programe izobraževanja odraslih. Leta 2005 smo izvedli usposabljanje tudi po prilagojeni inačici modela POKI v okviru nekaterih šol v sestavi Konzorcija biotehniških šol.
 
V letih:
2001—2003 so pri projektu sodelovale 4 izobraževalne organizacije: 2 srednji šoli in 2 šolska centra (POKI 1)
 
2003—2004
je pri projektu sodelovalo 10 izobraževalnih organizacij: 3 srednje šole, 1 šolski center in 6 ljudskih univerz ali zavodov za izobraževanje odraslih (POKI 2)
 
2004—2006 v projektu deluje 9 izobraževalnih organizacij, 3 ljudske univerze, 1 javni zavod, 2 srednji šoli, 1 šolski center in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 3)
 
2005—2006 v projektu deluje 14 izobraževalnih organizacij, 7 ljudskih univerz, 3 srednje šole, 2 šolska centra in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 4)
in
po prilagojeni inačici 5 izobraževalnih organizacij iz sestave Konzorcija biotehniških šol, 3 srednje šole in 2 šolska centra (KONZORCIJ)
 
2006—2007 v projektu deluje 14 izobraževalnih organizacij, 6 ljudskih univerz, 5 srednjih šol, 1 šolski center in 2 zasebni izobraževalni organizaciji (POKI 5)

2010—2011 v projektu sodeluje 7 izobraževalnih organizacij, 3 ljudske univerze, 1 srednja šola, in 3 zasebne izobraževalne organizacije (POKI 6).

2012—2013 v projektu sodeluje 11 izobraževalnih organizacij, 7 ljudskih univerz, 3 zasebne izobraževalne organizacije in prvič tudi 1 gimnazija (POKI 7).
 
Vključno z letom 2013 je model za samoevalvacijo POKI uporabljalo ali pa ga še uporablja skupaj 69 organizacij, od teh 97% ljudskih univerz, ki  v tekočem šolskem letu izvajajo javne programe izobraževanja odraslih (31 od 32), 34% srednjih šol (26 od 77 srednjih šol in šolskih centrov) in 57% zasebnih izobraževalnih organizacij (12 od 21). To skupaj predstavlja 53% vseh izobraževalnih organizacij, ki v šolskem letu 2014/2015 izvajajo javno-veljavno izobraževanje odraslih.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc