Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2010 – 2011 – Skupina POKI 6 – Zaživi spletni učni kotiček; v model za samoevalvacijo vključimo metodo SWOT analize

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2010 – 2011 – S...

Milena Zorić svetuje udeležencem pri pripravi načrta zgledovanja


Spletni učni kotiček


Tatja Gale Zidar se z udeleženci pogovarja o komuniciranju z zaposlenimi o vprašanjih kakovosti

V obdobju med letoma 2007 in 2010 v modelu POKI niso mogle sodelovati nove izobraževalne organizacije, to je bil težak preizkus za sam obstoj projekta. V razvojni skupini na ACS smo se ob ovirah, s katerimi smo se v tistem obdobju soočali, zavedali nevarnosti, da po tako dolgem obdobju prenehanja delovanja projekt ne bo več zaživel. A bojazen je bila odveč! Birokratske in druge ovire niso ustavile vseh pokijevcev, ki so model POKI uporabljali v praksi. Še naprej so bili ponosni nosilci zelenega znaka kakovosti POKI  in redno obnavljali pravico do njegove uporabe. Vse to je ohranjalo motiv tudi v razvojni skupini na ACS, ki je v času, ko je projekt POKI miroval, snovala nove razvojne rešitve na področju kakovosti. In postopno so se časi razvedrili ...

V letu 2010 se je v projekt POKI vključila že šesta generacija izobraževalnih organizacij. Tokrat jih je 7. Ob vstopu v projekt so dobili v uporabo novo IKT orodje, spletni učni kotiček.  Z njegovo pomočjo imajo dostop do učnih gradiv za usposabljanje, hkrati pa tudi do publikacij in člankov s področja kakovosti  ter do pojmovnega slovarja.

V skladu z načelom vzajemnosti, ki je projektu POKI imanentno, so te organizacije doslej že prispevale v spletno zbirko vprašanj nova vprašanja za presojanje kakovosti, še posebno na področju vodenja in upravljanja ter na področju rezultatov in učinkov. V tem obdobju smo v koncept samoevalvacije prvič uvrstili metodo analize SWOT. Prav generacija POKI 6 se je prva preizkusila v kombiniranju treh metod - analize SWOT, anketiranja in zgledovanja pri izpeljavi lastne samoevalvacije.

Tudi v skupini POKI 6 namenjamo precej pozornosti predstavljanju dejavnosti kakovosti na spletnih straneh. Letos smo na tem področju odprli pomembno vprašanje o tem, kako izobraževalna organizacija na spletu predstavlja celotno dejavnost izobraževanja odraslih. Opredelili smo nekatere standarde kakovosti na tem področju. Izobraževalne organizacije so v času, odkar so začele sodelovati pri projektu, večinoma prenovile svoje spletne strani, odprle strani o kakovosti in opravile temeljito samoevalvacijo dotedanjega predstavljanja dejavnosti izobraževanja odraslih na spletni strani.

Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI - v obdobju 2010 - 2011 se je usposabljala skupina POKI 6 (Preberite si še več o usposabljanju skupine POKI 6.)
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc