Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2010 – 2011 – Skupina POKI 6 – Zaživi spletni učni kotiček; v model za samoevalvacijo vključimo metodo SWOT analize

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2010 – 2011 – S...

Milena Zorić svetuje udeležencem pri pripravi načrta zgledovanja


Spletni učni kotiček


Tatja Gale Zidar se z udeleženci pogovarja o komuniciranju z zaposlenimi o vprašanjih kakovosti

V obdobju med letoma 2007 in 2010 v modelu POKI niso mogle sodelovati nove izobraževalne organizacije, to je bil težak preizkus za sam obstoj projekta. V razvojni skupini na ACS smo se ob ovirah, s katerimi smo se v tistem obdobju soočali, zavedali nevarnosti, da po tako dolgem obdobju prenehanja delovanja projekt ne bo več zaživel. A bojazen je bila odveč! Birokratske in druge ovire niso ustavile vseh pokijevcev, ki so model POKI uporabljali v praksi. Še naprej so bili ponosni nosilci zelenega znaka kakovosti POKI  in redno obnavljali pravico do njegove uporabe. Vse to je ohranjalo motiv tudi v razvojni skupini na ACS, ki je v času, ko je projekt POKI miroval, snovala nove razvojne rešitve na področju kakovosti. In postopno so se časi razvedrili ...

V letu 2010 se je v projekt POKI vključila že šesta generacija izobraževalnih organizacij. Tokrat jih je 7. Ob vstopu v projekt so dobili v uporabo novo IKT orodje, spletni učni kotiček.  Z njegovo pomočjo imajo dostop do učnih gradiv za usposabljanje, hkrati pa tudi do publikacij in člankov s področja kakovosti  ter do pojmovnega slovarja.

V skladu z načelom vzajemnosti, ki je projektu POKI imanentno, so te organizacije doslej že prispevale v spletno zbirko vprašanj nova vprašanja za presojanje kakovosti, še posebno na področju vodenja in upravljanja ter na področju rezultatov in učinkov. V tem obdobju smo v koncept samoevalvacije prvič uvrstili metodo analize SWOT. Prav generacija POKI 6 se je prva preizkusila v kombiniranju treh metod - analize SWOT, anketiranja in zgledovanja pri izpeljavi lastne samoevalvacije.

Tudi v skupini POKI 6 namenjamo precej pozornosti predstavljanju dejavnosti kakovosti na spletnih straneh. Letos smo na tem področju odprli pomembno vprašanje o tem, kako izobraževalna organizacija na spletu predstavlja celotno dejavnost izobraževanja odraslih. Opredelili smo nekatere standarde kakovosti na tem področju. Izobraževalne organizacije so v času, odkar so začele sodelovati pri projektu, večinoma prenovile svoje spletne strani, odprle strani o kakovosti in opravile temeljito samoevalvacijo dotedanjega predstavljanja dejavnosti izobraževanja odraslih na spletni strani.

Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI - v obdobju 2010 - 2011 se je usposabljala skupina POKI 6 (Preberite si še več o usposabljanju skupine POKI 6.)
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc