Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2006 – 2007 – Skupina POKI 5 – Razvita je spletna zbirka vprašanj za presojanje kakovosti; prvič preizkusimo kvalitativne metode: zgledovanje in fokusne skupine

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2006 – 2007 – S...

Izkušnje z uporabo nekaterih metod presojanja kakovosti smo zbrali v treh priročnikih


Udeleženci skupine POKI 5 se usposabljajo za pilotni preizkus spletne zbirke v lastnih organizacijah

V letu 2006 se je v projekt POKI vključila že peta generacija izobraževalnih organizacij, bilo jih je 14. Skupina je od prejšnjih resda »podedovala« že veliko znanja in pripomočkov, a hkrati je prav to skupino čakal kar dvojni pilotni preizkus, ki je pomenil nove mejnike v razvoju modela za samoevalvacijo POKI.

Do tega obdobja smo skupaj s skupinami POKI že dodobra razvili evalvacijski instrumentarij, ki ga lahko uporabljamo za anketiranje, intervjuvanje idr. Precejšnjo pozornost smo namenili razvoju instrumentarija za merjenje zadovoljstva udeležencev. Izkušnje, ki smo si jih skupaj pridobili, smo dopolnili z izdajo priročnika Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih.

Presodili smo, da je dozorel čas, da v model za samoevalvacijo POKI vpeljemo nekatere kvalitativne metode za presojanje kakovosti. Prav s skupino POKI 5 smo tako prvič preizkusili metodo zgledovanja in metodo fokusnih skupin.  Izkušnje smo opisali v dveh priročnik - v priročniku Fokusne skupine kot metoda presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja in priročniku Metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja.

Izobraževalne organizacije so hkrati opravile tudi anketiranje. Prvič so lahko pilotno uporabile novo spletno zbirko vprašanj za presojanje kakovosti, ki smo jo razvili v tistem obdobju. V njej je bilo v tistem obdobju že čez 2000 vprašanj.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc