Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2005 – 2006 – Skupina POKI 4 – Zbirka vprašanj za presojanje kakovosti se okrepi z novimi vprašanji s področja vodenja in upravljanja

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2005 – 2006 – S...

dr. Kristijan Musek je udeležence spodbujal k premisleku o pomenu poslanstva, vizije in vrednot izobraževalne organizacije za kakovost.


dr. Janez Mayer se je z udeleženci pogovarjal o tem, kako uravnavati odnose v kolektivu, še posebej takrat, ko stvari vidimo različno.

V letu 2005 se je projektu POKI pridružila četrta skupina izobraževalnih organizacij, bilo jih je 14. Od prejšnjih skupin so dobile v uporabo že številne pripomočke, kot je npr. priročnik Kazalniki kakovosti, mapo z Vprašanji za presojanje kakovosti. Tudi same pa so projektu prispevale nove dimenzije. Prav v tej skupini so se nekatere izobraževalne organizacije lotile področja, ki ga do tega obdobja še nobena izobraževalna organizacija ni izbrala za samoevalacijo. To je področje vodenja in upravljanja. Tako smo v skupno zbirko dobili nova vprašanja za presojanje kakovosti vodenja in upravljanja.

V tem obdobju smo začeli več pozornosti namenjati vprašanjem o tem, kako izobraževalna organizacija o dejavnostih na področju kakovosti sporoča na svojih spletnih straneh. Usposabljanje smo okrepili s tematiko komuniciranja z javnostmi in predstavljanja kakovosti na spletu.

Prav v tem obdobju pa se je v razvojni skupini na ACS porodila zamisel, da bi bilo treba zbirko vprašanj za presojanje kakovosti narediti še uporabnejšo. Razmišljali smo, da bi bilo pri samoevalvaciji smiselno uporabiti sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Zamislili smo si, da bi vprašanja za presojanje kakovosti, do tega obdobja se jih je nabralo že čez 1000, postavili v spletno okolje. Porodila se je zamisel za oblikovanje spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti, ki bi uporabnikom omogočala lastno oblikovanje evalvacijskih vprašalnikov na spletu, hkrati pa tudi izpolnjevanje in obdelavo podatkov v spletnem okolju. Udeleženci so zamisel dobro sprejeli, jo hitro potrdili in razvojno delo na ACS je steklo ...
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc