Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2004 – 2006 – Skupina POKI 3 – Izide zbirka vprašanj za presojanje kakovosti, v model vključimo koncept interesnih skupin, okrepimo tematiko vključevanja zaposlenih v delo za kakovost

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2004 – 2006 – S...

Udeleženci se usposabljajo za uporabo Zbirke vprašanj za presojanje kakovosti


Udeleženci načrtujejo razpravo o rezultatih samoevalvacije v kolektivu


Udeleženci skupine POKI 3 beležijo že uresničene akcije za razvoj kakovosti

Leta 2004 se je projektu POKI pridružila že tretja skupina izobraževalnih organizacij. Poleg srednjih šol in ljudskih univerz, so se nam tokrat prvič pridružile tudi zasebne izobraževalne organizacije. V času sodelovanja skupine POKI 3 pri projektu smo uredili in izdali Zbirko vprašanj za presojanje kakovosti v tiskani obliki in na zgoščenki. Skupina POKI 3 pa tudi še skupina za njo sta tako lahko črpali že oblikovana vprašanja za samoevalvacijo in tem dodali tista, ki sta jih razvijali sami. Prav za skupino POKI 3 je bilo značilno, da je zaorala ledino na nekaterih področjih, ki so se jim prejšnje skupine še nekoliko izogibale. Nekatere izobraževalne organizacije so si namreč za presojo kakovosti zbrale področje Rezultatov in učinkov. Tako smo lahko ob skupnem delu razvijali metodologijo za merjenje rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih, zbirko vprašanj pa dopolnili z novimi vprašanji, ki zajemajo to področje.

Tudi sam model POKI se je sčasoma razvijal. V tem obdobju smo vanj uvrstili tematiko interesnih skupin. Pri usposabljanju smo načrtno sprožali premisleke o tem, katere so pomembne notranje in zunanje interesne skupine izobraževalne organizacije ter kako jih pritegnemo k presojanju in h razvijanju kakovosti.

V tem obdobju smo iskali rešitve še za nekatere druge zagate, s katerimi so se skupine za kakovost srečevale v lastnih kolektivih in so nam o njih pripovedovale na skupnih srečanjih. Ena izmed njih je bila težava, kako k delu za kakovost privabiti večje število zaposlenih. Da bi člane skupin za kakovost, ki so prihajali na usposabljanje, okrepili z novim znanjem in spretnostmi s tega področja, smo v usposabljanju okrepili tematiko timskega dela, dela z ljudmi pri vprašanjih kakovosti ipd.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc