Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2003 – 2004 – Skupina POKI 2 – Izide priročnik Kazalniki kakovosti, okrepimo tematiko oblikovanja vizije, vrednot, poslanstva

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2003 – 2004 – S...

Udeleženci skupine POKI 2 na usposabljanju


Udeleženci pripovedujejo, kako so uresničili akcijske načrte za razvoj kakovosti

Druga skupina izobraževalnih organizacij, ki je začela sodelovati pri projektu POKI, je od prve skupine že »podedovala« nekatere evalvacijske pripomočke, lahko je že tudi črpala iz takrat še neformalno nastajajoče zbirke vprašanj za presojanje kakovosti. Pridružilo se je 10 izobraževalnih organizacij, poleg srednjih šol so tedaj prvič sodelovale tudi ljudske univerze.  Izobraževalne organizacije smo spodbujali, naj si za samoevalvacijo izberejo področja, ki še niso bila preizkušena. Tako se je počasi širil nabor vprašanj za presojanje kakovosti.

Model z opredeljenimi področji in kazalniki kakovosti, ki smo ga v pilotni fazi preizkusili s prvimi štirimi šolami, smo dopolnili in ga leta 2003 izdali v priročniku Kazalniki kakovosti.

V programu usposabljanja smo okrepili metodološke teme, saj se je pokazalo, da so imeli udeleženci manj temeljnega metodološkega znanja, kot smo ob začetku vpeljave modela v prakso predvidevali.

V kolektivih smo želeli sprožati tudi širša strateška vprašanja o kakovosti izobraževanja odraslih. S tem namenom smo v program usposabljanja za uporabo modela POKI poleg ožjih metodoloških tem v tem obdobju umestili tudi širše premisleke o poslanstvu, viziji in temeljnih vrednotah, ki naj vodijo delo izobraževalcev odraslih v praksi.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc