Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
2001 – 2003 – Skupina POKI 1 – Pilotni preizkus modela POKI v praksi, preizkušena struktura in vsebina področij in kazalnikov kakovosti POKI

Kakovost   POKI   Razvoj projekta in pomembni mejniki   2001 – 2003 – S...

Z udeleženci skupine POKI 1 smo v projektu Mobilnosti proučevali dobre prakse, ki jih pri skrbi za kakovost izobraževanja odraslih uporabljajo na Danskem, novo znanje pa uporabili pri dograjevanju modela POKI


dr. Valentina Hlebec daje metodološke nasvete članom skupine za kakovost s Srednje agroživilske šole v Ljubljani, POKI 1

Model za samoevalvacijo smo prvič preizkusili v praksi izobraževanja odraslih v obdobju 2001 – 2003, ko so se v projekt vključile prve štiri srednje šole, in sicer: Srednja trgovska šola Ljubljana, Srednja agroživilska šola Ljubljana, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik in Šolski center za pošto ekonomijo, in telekomunikacije. Skupaj smo orali ledino pri razvoju samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah. Začetki niso bili lahki, saj je bil dostop do raznolikih pripomočkov in instrumentov za samoevalvacijo zelo omejen in neprimeren za uporabo v praksi.

Izobraževalnim organizacijam smo zato z metodološkim in vsebinskim svetovanjem pomagali, da so začele sistematično vpeljevati samoevalvacijo v svoje kolektive. Usposobili smo jih za uporabo osrednjega jedra modela POKI – temeljnih področij in kazalnikov kakovosti. Skupaj z njimi smo to temeljno zasnovo modela tudi ovrednotili in dopolnili. V izobraževanjih in svetovalnih delavnicah smo skupaj oblikovali evalvacijski instrumentarij, ki je bil potem preizkušen na šolah. Že takrat se je porodila zamisel, da bi vprašanja za samoevalvacijo, ki so se tako začela porajati, začeli snovati v nekakšno nacionalno zbirko vprašanj za presojanje kakovosti.

Skupaj s sodelujočimi izobraževalnimi organizacijami smo v pilotni izpeljavi potrdili najpomembnejše prvine modela POKI, ki so se izkazale kot ustrezne, in izločili nekatere, ki se pri pilotnem preizkusu niso najbolje umestile v prakso. Presodili smo, da je sedaj konceptualna zasnova modela toliko izoblikovana, da lahko k sodelovanju pri projektu povabimo večje število izobraževalnih organizacij.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc