Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Znak POKI

Kakovost   POKI   O projektu POKI   Znak POKI

Projekt POKI ima svoj znak, s katerim vsi, ki smo vanj vključeni, nastopamo v javnosti. Ker želimo, da tudi znak odraža vlogo, ki jo ima posamezni njegov uporabnik, smo razvili več inačic znaka. Zaenkrat uporabljamo naslednje inačice:

  • modri znak POKI, ki ga uporablja izključno Andragoški center Slovenije. Je osrednji znak projekta, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Predstavlja nosilca projekta na nacionalni ravni in rešitve, gradiva ter izdelke, ki jih je razvil Andragoški center in so tako njegova last. Na temni podlagi se uporablja njegova različica:  

Modri znak POKI je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino kot znamka in je vpisan v register znamk pri Uradu pod registrsko številko 200570375. Različica tega znaka, ki se uporablja na temni podlagi pa je vpisan v register znamk pri Uradu pod registrsko številko 200570377. Podatki o obeh znamkah so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino.

  • zeleni znak POKI, ki ga uporabljajo tiste izobraževalne organizacije, ki so si pridobile pravico do njegove uporabe. Znak predstavlja izobraževalno organizacijo, ki skrbi za kakovost v izobraževanju odraslih:

Zeleni znak POKI je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino kot znamka in je vpisan v register znamk pri Uradu pod registrsko številko 200570376. Podatki o znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino.

Predvidevamo, da bomo v naslednjih letih razvili še nekaj inačic, ki bodo predstavljale raven kakovosti, ki jo dosega posamezna organizacija v izobraževanju odraslih.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc