Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Prva delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2018
20. marca 2018 smo na ACS izvedli prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
O projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

Kakovost   POKI   O projektu Ponu...

Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih zato, da bi različnim izobraževalnim organizacijam svetovali pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Projekt POKI ima svoj znak, s katerim vsi, ki smo vanj vključeni, nastopamo v javnosti. Ker želimo, da tudi znak odraža vlogo, ki jo ima posamezni njegov uporabnik, smo razvili več inačic znaka.

Po vključitvi v projekt vodimo izobraževalno organizacijo pri razmislekih o lastni viziji in vrednotah, ki jih želi razvijati pri izobraževanju odraslih, pomagamo ji pri poglobljenem presojanju, kakšno kakovost pri tem že dosega, in pri načrtovanju ukrepov, da bi se lahko nenehno razvijala v svoje zadovoljstvo, zadovoljstvo odraslih, ki se izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje.

Naše skupno delo traja približno dve leti, vloga Andragoškega centra je predvsem v svetovanju in izobraževanju, vsaka izobraževalna organizacija pa oblikuje skupino za kakovost, ki opravi posamezne postopke pri presojanju in razvijanju kakovosti v svoji organizaciji.

Projekt smo začeli razvijati leta 1999, leta 2001 pa so se nam pridružile prve organizacije, ki izobražujejo odrasle. Do leta 2010 je model uporabljalo ali pa ga še uporablja 80 odstotkov ljudskih univerz, ki izpeljujejo javne programe izobraževanja odraslih (od 28 od 35), 27 odstotkov srednjih šol (od 25 od 91) in 18 odstotkov zasebnih izobraževalnih organizacij (od 9 od 50). V celoti je to 35,22 odstotka vseh izobraževalnih organizacij, ki trenutno izvajajo javnoveljavne programe izobraževanja odraslih.

Razvojno delo Andragoškega centra in v projekt vključenih izobraževalnih organizacij podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, od leta 2004 pa tudi evropski socialni sklad.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

20. marca 2018 prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 18.06.2018, 07:47
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc