Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Način vstopanja v projekt POKI

Kakovost   POKI   Način vstopanja...

Izobraževalna organizacija se lahko vključi v projekt, če se prijavi na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in je izbrana.

Pogoji za sodelovanje na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ob prvi prijavi

  • Splošni pogoji: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost in izpolnjujejo posebne pogoje za sodelovanje pri projektu POKI. 
  • Posebni pogoji za projekt POKI: Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo javno-veljavne programe izobraževanja odraslih; še niso bili sofinancirani za izpeljavo POKI; zagotovijo skupino za kakovost, ki bo v izobraževalni organizaciji vpeljevala projekt in spremljala njegovo izpeljavo. Izobraževalna organizacija mora zagotoviti sodelovanje članov skupine za kakovost na usposabljanjih in na svetovalnih delavnicah na ACS. Prav tako zagotovi, da bo sodelavcem, ki bodo delovali v skupini za kakovost, omogočila možnosti za izpeljavo posameznih postopkov samoevalvacije v izobraževalni organizaciji. 

Pogoji za sodelovanje v drugem letu izpeljave projekta

  • Splošni pogoji, ki jih za ta razpis že vsa leta določa MIZKŠ: Tako kot zgoraj. 
  • Posebni pogoji za projekt POKI: Uspešno opravljeno delo v prvem letu poteka projekta, ki ga izobraževalna organizacija izkaže s tem, da ima oblikovano vizijo, poslanstvo in vrednote v izobraževanju odraslih; izpelje samoevalvacijo in izdela samoevalvacijsko poročilo; zagotovi sodelovanje članov skupine za kakovost na usposabljanjih in svetovalnih delavnicah na ACS. Prav tako zagotovi, da bo sodelavcem, ki bodo delovali v skupini za kakovost, omogočila izpeljavo posameznih postopkov samoevalvacije v izobraževalni organizaciji.

Tem pogojem razpisa včasih financer doda še druge, kar je razvidno iz vsakokratnega razpisa.

Uspešno kandidiranje na razpisu zagotavlja izobraževalni organizaciji:

  • pravico do sodelovanja pri projektu,
  • denarno pomoč, ki je namenjena zlasti zagotavljanju možnosti, da se člani skupine za kakovost lahko udeležujejo izobraževanja in svetovalnih delavnic na ACS, poravnavi drugih materialnih stroškov za delo te skupine, deloma pa tudi dejavnostim, ki jih izobraževalna organizacija vpeljuje za izboljšanje kakovosti,
  • sodelovanje pri izobraževanju in svetovanje pri izpeljavi projekta, ki ga ponuja ACS. 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc