Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Prva delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2018
20. marca 2018 smo na ACS izvedli prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Način vstopanja v projekt POKI

Kakovost   POKI   Način vstopanja...

Izobraževalna organizacija se lahko vključi v projekt, če se prijavi na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in je izbrana.

Pogoji za sodelovanje na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ob prvi prijavi

  • Splošni pogoji: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost in izpolnjujejo posebne pogoje za sodelovanje pri projektu POKI. 
  • Posebni pogoji za projekt POKI: Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo javno-veljavne programe izobraževanja odraslih; še niso bili sofinancirani za izpeljavo POKI; zagotovijo skupino za kakovost, ki bo v izobraževalni organizaciji vpeljevala projekt in spremljala njegovo izpeljavo. Izobraževalna organizacija mora zagotoviti sodelovanje članov skupine za kakovost na usposabljanjih in na svetovalnih delavnicah na ACS. Prav tako zagotovi, da bo sodelavcem, ki bodo delovali v skupini za kakovost, omogočila možnosti za izpeljavo posameznih postopkov samoevalvacije v izobraževalni organizaciji. 

Pogoji za sodelovanje v drugem letu izpeljave projekta

  • Splošni pogoji, ki jih za ta razpis že vsa leta določa MIZKŠ: Tako kot zgoraj. 
  • Posebni pogoji za projekt POKI: Uspešno opravljeno delo v prvem letu poteka projekta, ki ga izobraževalna organizacija izkaže s tem, da ima oblikovano vizijo, poslanstvo in vrednote v izobraževanju odraslih; izpelje samoevalvacijo in izdela samoevalvacijsko poročilo; zagotovi sodelovanje članov skupine za kakovost na usposabljanjih in svetovalnih delavnicah na ACS. Prav tako zagotovi, da bo sodelavcem, ki bodo delovali v skupini za kakovost, omogočila izpeljavo posameznih postopkov samoevalvacije v izobraževalni organizaciji.

Tem pogojem razpisa včasih financer doda še druge, kar je razvidno iz vsakokratnega razpisa.

Uspešno kandidiranje na razpisu zagotavlja izobraževalni organizaciji:

  • pravico do sodelovanja pri projektu,
  • denarno pomoč, ki je namenjena zlasti zagotavljanju možnosti, da se člani skupine za kakovost lahko udeležujejo izobraževanja in svetovalnih delavnic na ACS, poravnavi drugih materialnih stroškov za delo te skupine, deloma pa tudi dejavnostim, ki jih izobraževalna organizacija vpeljuje za izboljšanje kakovosti,
  • sodelovanje pri izobraževanju in svetovanje pri izpeljavi projekta, ki ga ponuja ACS. 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

20. marca 2018 prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 18.06.2018, 07:47
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc