Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Projekt Kolegialno presojanje kakovosti v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslihPrvo mednarodno srečanje partnerjev v Sloveniji

Projekt, ki je potekal v obdobju 2011-2012, je predstavljal nadaljevanje uspešnega projekta, ki se je pod vodstvom Avstrije uveljavil v številnih evropskih državah. Njegov poglavitni namen je bil uveljavljanje metode kolegialne presoje pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja ter širitev metode v svetovanje v izobraževanju odraslih.

V letu 2011 smo:

 • organizirali in izpeljali prvo mednarodno srečanje partnerjev, ki je potekalo februarja v Sloveniji;
 • koordinirali delo partnerjev pri razvoju strokovnih gradiv v podporo vpeljevanju metode kolegialnega presojanja v svetovanje v izobraževanje odraslih;
 • prevedli evropski program usposabljanja za izpeljavo kolegialne presoje v slovenščino;
 • izpeljali dve srečanji s tremi svetovalnimi središči ISIO, ki so pilotno preizkušala metodo kolegialnega presojanja;
 • se udeležili usposabljanja kolegialnih presojevalcev na Portugalskem;
 • se udeležili drugega srečanja partnerjev, ki je potekalo v Franciji.

V letu 2012 smo:

 • koordinirali in spremljali pilotno vpeljavo metode kolegialne presoje v svetovalna središča ISIO;
 • sodelovali na tretjem srečanju partnerjev na Finskem;
 • sodelovali pri pripravi strokovnih in diseminacijskih gradiv o metodi kolegialnega presojanja;
 • sodelovali pri prilagoditvi priročnika o kolegialni presoji v svetovalni dejavnosti in prevedli dopolnitve v slovenščino (publikacija Evropski priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih);
 • se udeležili sklepne konference na Portugalskem.
***
Glej tudi zloženko o projektu.


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti