Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
RESHAPE: Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce
V obdobju 2014–2016 je ACS skupaj s Finsko, Dansko, Francijo in Italijo sodeloval v mednarodnem projektu Erasmus+ Izmenjava dobrih praks s področja izobraževanja odraslih v petih evropskih državah – SHAPE. Projekt je bil zelo uspešen, sodelovalna metoda dela pri opisu in proučevanju dobrih praks se je izkazala kot zelo učinkovita.

Pozitivna izkušnja in učinki projekta SHAPE so bili dobra spodbuda, da smo sprejeli povabilo finskega koordinatorja za sodelovanje v novem projektu Erasmus+ Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce - RESHAPE. Ključni razlog za sodelovanje v novem projektu je izredno aktualna tematika izobraževanja in usposabljanja ter svetovanja in vrednotenja znanja ter kakovosti teh dejavnosti za migrante in begunce

Sodelovanje poteka v okviru programa Erasmus+. V projektu, ki se bo zaključil konec avgusta 2018, sodelujemo naslednje države:
  • Finska: KEUDA (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä), koordinator
  • Italija: IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali)
  • Danska: TIETGEN (Tietgen Kompetencecenter)
  • Nizozemska: ALFA-COLLEGE (Alfa-college)
  • Švedska: FINSKA FOLKHOGSKOLAN (Mångkulturella Finska folkhögskolan)
  • Slovenija: ACS (Andragoški center Slovenije)
Cilji projekta so:
  • proučitev dobrih praks partnerskih držav pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja migrantov in beguncev,
  • proučiti, kako partnerske države odgovarjajo na izzive, ki se pojavljajo na področju izobraževanja migrantov in beguncev,
  • evidentirati dobre prakse in poiskati načine za njihovo implementacijo v lastno delo. 
V okviru projekta ReShape bo skupaj izpeljanih pet seminarjev v partnerskih državah. V marcu 2017 smo pripravili in izpeljali drugi zaporedni izobraževalni seminar partnerjev v projektu, ki je potekal v Sloveniji in smo ga gostili na ACS. Osrednja tema seminarja je bila usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih, ki delajo s ciljno skupno migrantov in beguncev


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti