Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
SHAPE: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah
Skupaj s partnerji smo zasnovali projekt SHAPE: Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries, kar prevajamo kot  Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah

Sodelovanje poteka v okviru programa Erasmus+ (naslednik programa Vseživljensko učenje 2007-2013) in sledi predvsem cilju  razvoja kompetenc učnega osebja. V dvoletnem projektu, ki se zaključi konec avgusta 2016, sodelujemo naslednje države:
  • Finska: KEUDA (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)
  • Italija: IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali)
  • Francija: GIP EFTL
  • Danska: TIETGEN (Tietgen Kompetencecenter)
  • Slovenija: ACS (Andragoški center Slovenije)

Partnerji smo pripravili srečanja na naslednje teme:
 
  • Usposabljanje izobraževalcev odraslih – profesionalni razvoj osebja v izobraževanju odraslih (Professional development of adult education staff ) – tema seminarja v Sloveniji, december 2014;
  • Strokovna usposobljenost v visokošolskem izobraževanju, implementacija v izobraževanju odraslih (Qualification labels for professional in higher education, implications to adult education sector) – tema seminarja na Danskem, februar 2015;
  • Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih (Quality assurance in Adult Education provision) – tema seminarja v Italiji, maj 2015;
  • Ključne kompetence in podjetništvo (Key competences and entrepreneurship) – tema seminarja v Franciji, oktober 2015;
  • Kompetenčno zasnovane poklicne kvalifikacije kot učinkovit način za zagotavljanje poklicnega izobraževanja za odrasle ter programi spopolnjevanja za mlajše odrasle (Competence-based qualifications and Young adult’s and adult’s upskilling programmes) – tema seminarja na Finskem, februar 2016.


Prispevki, v katerih smo pisali o dogodkih v seminarju:


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti