Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Mednarodno sodelovanje

Kakovost   Razvoj področja in pomembni mejniki   Mednarodno sode...

Milena Zorić, Tanja Možina in Sonja Klemenčič, strokovna ekipa ACS, ki je izpeljala nagrajeni projekt Mobilnosti


Zlato jabolko kakovosti

Pomemben vidik razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih je vključevanje v mednarodne projekte in povezave z namenom prenosa znanja in dobre prakse med partnerji v različnih evropskih državah.

V letu 2007 smo za projekt mobilnosti  Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih  prejeli nacionalno priznanje Zlato jabolko kakovosti, ki ga podeljuje Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) najboljšim zaključenim projektom v programu Vseživljenjsko učenje.

Doslej smo sodelovali v tehle mednarodnih projektih:

2016-2018  RESHAPE: Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce
2014-2016  SHAPE: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah
2011  Kolegialno presojanje kakovosti v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih
2008  Projekt Širjenje metode kolegialne presoje II (Peer Review extended II)
2005  Projekt mobilnosti – Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih – Finska
2003  Projekt Grundtvig 1 – Razvoj menedžmenta kakovosti s pomočjo razvoja samoevalvacijskih procesov
2002  Projekt mobilnosti – Samoevalvacija in kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih – Danska 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost

Usposabljanje na Ljudski univerzi Velenje o notranjem sistemu kakovosti organizacije, ki izobražuje odrasle

Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.09.2018, 15:35
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc
Politika zasebnosti