Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Utrinki iz evalvacij 2012

Kakovost   Utrinki iz evalvacij   Utrinki iz eval...


V juniju smo pripravili 1. srečanje za izobraževalne organizacije, kjer smo jih seznanili s konceptom, področji in merili ter celotnim postopkom izpeljave ekspertne zunanje evalvacije.

Foto utrinki s prvega srečanja sodelujočih izobraževalnih organizacij


*   *   *

V septembru smo pripravili usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, na katerem so se udeleženke seznanile s konceptom ekspertne zunanje evalvacije ter spoznale področji in merila, ki so predmet zunanje evalvacije v letu 2012. Na praktičnem primeru so opravile pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije ter pripravile primerna vprašanja za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Seznanile so se s pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrale. Ob zaključku srečanja so udeleženke dobile še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji.

Foto utrinki z usposabljanja ekspertnih zunanjih evalvatork


*   *   *

Andragoški center Slovenije je za izpeljavo pilotnih zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, dokumente in usmeritve. Ekspertne zunanje evalvacije bo šest ekspertnih zunanjih evalvatoric s sodelavkami ACS-a izpeljalo na dveh izobraževalnih organizacijah od oktobra do decembra 2012

Ekspertne zunanje evalvatorice so 25. oktobra 2012 izpeljale obiska na Ljudski univerzi Šentjur in Ljudski univerzi Murska Sobota.

Utrinek iz obiska na
Ljudski univerzi Šentjur
Utrinek iz obiska na
Ljudski univerzi Murska Sobota


*   *   *

14. decembra 2012 smo izvedli evalvacijsko delavnico vseh sodelujočih ekspertnih zunanjih evalvatoric in predstavnikov Ljudske univerze Šentjur ter Ljudske univerze Murska Sobota, ki so bili v letu 2012 vključeni v pilotno uvajanje ekspertnih zunanjih evalvacij. Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah ekspertnih zunanjih evalvatoric in sodelujočih izobraževalnih organizacijah v procesu ekspertne zunanje evalvacije ter oblikovali skupne zaključke za dograditev koncepta ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih. Skupno delo smo zaključili s sladkimi dobrotami in z upanjem na nadaljnje uspešno sodelovanje v letu 2013.
 

Utrinka iz evalvacijske delavnice o ekspertnih zunanjih evalvacijah
Predstavniki izobraževalnih organizacij
Ekspertne zunanje evalvatorke


 
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc