Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Utrinki iz evalvacij 2016

Kakovost   Utrinki iz evalvacij   Utrinki iz eval...

V marcu 2016 smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo organizacijam, ki izobražujejo odrasle za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih.


Rok za prijavo se je iztekel 22. marca.  V letu 2016 v ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelujeta dve organizaciji, ki izobražujeta odrasle:

1. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR -  CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA

2. LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
 

*     *     *

V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih smo 23. maja 2016 izvedli izobraževalno-informativno srečanje organizacij, ki so bile izbrane na javnem povabilu in bodo v letu 2016 sodelovale v projektu. 

Srečanje je bilo namenjeno predstavnikom izbranih organizacij. Letos sta izziv za sodelovanje v evalvacijah sprejeli Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana in Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo. Predstavili smo jim koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti, ki bodo predmet letošnje zunanje evalvacije ter letošnji časovni potek izvedbe projekta. Poudarek srečanja je bil na pregledu vodila za pripravo samoocene organizacije, ki izobražuje odrasle ter lani razvite in letos nadgrajene aplikacije za pripravo le-te.

Letos bodo ekspertne zunanje evalvacije obravnavale področje Notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti kot obvezno področje, organizacije pa so izbirale tudi med dvema izbirnima področjema:

Izbirno področje 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju
Izbirno področje 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle
 
Nekaj utrinkov izobraževalnega srečanja
 


*     *     *

V začetku septembra smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki bodo v oktobru izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v sodelujočih organizacijah. Na spopolnjevanju smo obravnavali letošnje novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Na tokratnem spopolnjevanju je bil poudarek na delavničnem delu na praktičnih primerih do sedaj priloženih dokazil področij notranjega sistema kakovosti, podpore udeležencem pri izobraževanju ter razvojne naravnanosti organizacije, ki izobražuje odrasle.

Evalvatorice se v septembru intenzivno pripravljajo na oktobrska obiska organizacij, ki sta letos sprejeli izziv in bo pri njih izpeljana ekspertna zunanja evalvacija: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana in Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo.


 

*     *     *
 
12. in 13. oktobra 2016 smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali obiske v dveh organizacijah, ki izobražujeta odrasle in sta v poletnem času pripravili samooceno. Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področjih notranjega sistema kakovosti in izbirnega področja podpore udeležencem pri izobraževanju ali razvojne usmerjenosti organizacije. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in udeleženci so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so si razjasnile morebitne dileme in utemeljitve, ki jih je organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiska so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale:
  • na Ljudski univerzi Kranj, Centru za izobraževanje in kulturo 12. oktobra in
  • na Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana 13. oktobra.
 
Sedaj po obisku ekspertne zunanje evalvatorice pripravljajo in usklajujejo končna poročila o ekspertnih zunanjih evalvacijah za posamezno sodelujočo organizacijo.
 
Nekaj utrinkov iz letošnjih evalvacij
  

 
*     *     *
 
V sredo, 14. decembra, smo izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2016.
 
Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavnicami presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 201.
 
Potrdila o izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju oz. razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle, sta letos prejeli
  • Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo in
  • Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana.
Nekaj utrinkov evalvacijskega srečanja
    
*     *     *
V kolikor bi želeli več informacij o ekspertnih zunanjih evalvacijah, nas kontaktirajte. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc