Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Utrinki iz evalvacij 2015

Kakovost   Utrinki iz evalvacij   Utrinki iz eval...
V marcu 2015 smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo izobraževalnim organizacijam za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih.

Rok za prijavo se je iztekel 26. marca. V letu 2015 v ekspertni zunanji evalvaciji sodelujejo tri izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle:
 
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje
 • Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
*     *     *
 
V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih smo 13. maja 2015 izvedli izobraževalno-informativno srečanje izobraževalnih organizacij, ki so bile izbrane na javnem povabilu in bodo v letu 2015 sodelovale v projektu. 

Srečanje je bilo namenjeno predstavnikom izbranih organizacij. Predstavili smo koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti, ki bodo predmet letošnje zunanje evalvacije ter letošnji časovni potek izvedbe projekta. Poudarek srečanja je bil na pregledu vodila za pripravo samoocene izobraževalne organizacije in novo razvite aplikacije za pripravo le-te, sodelujoči pa so se preizkusili tudi v krajši praktični delavnici.

Letos bodo ekspertne zunanje evalvacije obravnavale področje Notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti kot obvezno področje, organizacije pa so izbirale tudi med dvema izbirnima področjema:

Področje 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju
Področje 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle
 
Nekaj utrinkov izobraževalnega srečanja
 
  
 
 
*     *     *
V začetku septembra smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki bodo v oktobru izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki so se prijavile na letošnji razpis. Na spopolnjevanju smo obravnavali letošnje novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih in se vsebinsko na konkretnih primerih seznanili s prenovljenimi merili in kazalniki dosedanjih področij notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju. Temeljito smo obravnavali tudi letos novo razvito izbirno področje evalvacije, in sicer področje razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle.

Na tokratnem spopolnjevanju je bil poudarek tudi na pregledu samoocene organizacije v novo razviti aplikaciji za pripravo le-te, sodelujoče pa so se preizkusile tudi v krajši praktični delavnici pri uporabi le-te za evalviranje. Evalvatorice se v mesecu septembru intenzivno pripravljajo na oktobrske obiske organizacij, ki so letos sprejele izziv in bo pri njih izpeljana ekspertna zunanja evalvacija: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,  INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje in Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.

 

*     *     *
13. in 15. oktobra 2015 smo v sklopu projekta Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali obiske v treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle, ki so v poletnem času pripravile samooceno. Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje pripravljene samoocene na področjih notranjega sistema kakovosti in izbirnega področja podpore udeležencem pri izobraževanju ali razvojne usmerjenosti organizacije. V pogovorih z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so lahko razjasnile morebitne dileme in utemeljitve, ki jih je organizacija vključila v samooceno. Obisk je trajal cel dan in je bil pomemben za objektivnejšo zunanjo presojo kakovosti.

Obiske so skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljale:
 • na INVEL-u Inkubatorju za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje 13. oktobra,
 • na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje 15. oktobra,
 • na Ljudski univerzi zavodu za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica 15. oktobra.
 
 
Sedaj po obisku ekspertne zunanje evalvatorice pripravljajo končna poročila o ekspertni zunanji evalvaciji v posamezni organizaciji, ki izobražuje odrasle.
 
*     *     *

 
V sredo, 16. decembra 2015, smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2015.
 
Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavnicami presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2015.
 
Potrdila o izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju oz. razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle, so letos prejele:
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
 • INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje,
 • Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.
   

 
*     *     *
 
V kolikor bi želeli več informacij o ekspertnih zunanjih evalvacijah, nas kontaktirajte. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc