Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Utrinki iz evalvacij 2013

Kakovost   Utrinki iz evalvacij   Utrinki iz eval...

V ponedeljek, 18. marca 2013, smo v e-Novičkah in na spletni strani Ekspertna zunanja evalvacija objavili Javno povabilo izobraževalnim organizacijam za sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji v izobraževanju odraslih.

Rok za prijavo se je iztekel v sredo, 17. aprila 2013, prejeli smo pet prijav, ki so prispele pravočasno. Med temi smo izbrali tri izobraževalne organizacije, ki so najbolje izpolnjevale zahtevane kriterije:
  • Srednja zdravstvena šola Celje,
  • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
  • Razvojni izobraževalni center Novo mesto.
*     *     *
 
Prvo srečanje za ravnatelje/direktorje in koordinatorje ekspertne zunanje evalvacije iz izbranih izobraževalnih organizacij smo izvedli v sredo, 22. maja 2013. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi ekspertne zunanje evalvacije, področij in meril kakovosti, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter časovnici projekta. Obravnavali bomo tudi vodilo za pripravo samoocene izobraževalne organizacije.
Srečanje z izbranimi izobraževalnimi organizacijami
 
*     *     *
 
V četrtek, 26. septembra 2013, smo za ekspertne zunanje evalvatorice, ki so se za vlogo evalvatoric usposobile v letu 2012 in izkušnjo pridobile v lanski pilotni izvedbi, pripravili spopolnjevanje. Na njem smo obravnavali novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih, na realnih, a zapletenih primerih razpravljali o primernem odzivu v posameznih fazah izpeljave evalvacij, obravnavali zasnovo etičnega kodeksa ekspertnih zunanjih evalvatorjev in skupaj razmišljali, kakšno vlogo naj ima potrdilo o opravljeni ekspertni zunanji evalvaciji za organizacijo.

Spopolnjevanje je bilo namenjeno tudi dogovorom o izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij v letu 2013.
Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice
 
*     *     *
 
V torek, 22. oktobra 2013, sta skupini ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljali obiska v dveh organizacij, ki izobražujejo odrasle:
  • v Srednji zdravstveni šoli Celje,
  • v Razvojnem izobraževalnem centru Novo mesto.
 
Obisk na Srednji zdravstveni šoli Celje
 
Obisk v Razvojnem izobraževalnem centru Novo mesto


V četrtek, 24. oktobra 2013, je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric izpeljala obisk na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.
 
Obisk na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Po obiskih bodo ekspertne zunanje evalvatorice pripravile poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji.
 
*     *     *

V torek, 10. decembra 2013, smo letošnje aktivnosti zaključili z evalvacijsko delavnico vseh sodelujočih ekspertnih zunanjih evalvatoric in predstavnikov organizacij. Na delavnici smo razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije, organizacije so prejele tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih.
 
Evalvacijska delavnica

  
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc