Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Trenutne dejavn...

V letu 2016 smo že petič izpeljali ekspertne zunanje evalvacije na izobraževalnih organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Več o sami izpeljavi evalvacij v letu 2016 si lahko ogledate med utrinki

V letu 2017 smo se odločili, da ekspertnih zunanjih evalvacij ne bomo izpeljali v izobraževalnih organizacijah, ampak bomo pripravili poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij

Poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij smo izpeljali po naslednjem postopku:

  • pripravili smo evalvacijski načrt ter instrumentarij za pridobivanje podatkov in informacij,
  • s pomočjo spletne aplikacije 1ka smo pripravili anketne vprašalnike za direktorje/ravnatelje, koordinatorje ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževalnih organizacijah ter ekspertne zunanje evalvatorje. Spletno anketiranje smo izpeljali med junijem in julijem;
  • pripravili smo pregled dokumentacije o ekspertnih zunanjih evalvacijah, ki jo bomo analizirali z uporabo metode analize dokumentacije,
  • izbrane izobraževalne organizacije, pri katerih smo v petletnem obdobju izvajanja ekspertnih zunanjih evalvacij naleteli na številne pristope pri opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti, katerih uporabo želimo z vidika krepitve kakovosti izobraževalnih organizacij za odrasle spodbuditi tudi v drugih organizacijah, so pripravile opise svojih dobrih praks.
  • Jeseni bomo tako na podlagi vseh pridobljenih povratnih informacij in dokumentacije pripravili poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij.

 

*     *     *

 
Informacije o ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih lahko najdete v promocijski publikaciji Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih in na spletnem mestu kakovosti.
 

*     *     *
 
V kolikor bi želeli več informacij o ekspertnih zunanjih evalvacijah, nas kontaktirajte. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
NOV SPLETNI PORTAL MOZAIK KAKOVOSTI

Izobraževalno srečanje organizacij za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti

Jesensko srečanje svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 16.01.2018, 11:06
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc