Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Trenutne dejavn...

V letu 2016 smo že petič izpeljali ekspertne zunanje evalvacije na izobraževalnih organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Več o sami izpeljavi evalvacij v letu 2016 si lahko ogledate med utrinki

V letu 2017 smo se odločili, da ekspertnih zunanjih evalvacij ne bomo izpeljali v izobraževalnih organizacijah, ampak bomo pripravili poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij

Poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij smo izpeljali po naslednjem postopku:

  • pripravili smo evalvacijski načrt ter instrumentarij za pridobivanje podatkov in informacij;
  • s pomočjo spletne aplikacije 1KA smo pripravili anketne vprašalnike za direktorje/ravnatelje, koordinatorje ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževalnih organizacijah ter ekspertne zunanje evalvatorje. Spletno anketiranje smo izpeljali med junijem in julijem;
  • pripravili smo pregled dokumentacije o ekspertnih zunanjih evalvacijah, ki jo bomo analizirali z uporabo metode analize dokumentacije;
  • izbrane izobraževalne organizacije, pri katerih smo v petletnem obdobju izvajanja ekspertnih zunanjih evalvacij naleteli na številne pristope pri opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti, katerih uporabo želimo z vidika krepitve kakovosti izobraževalnih organizacij za odrasle spodbuditi tudi v drugih organizacijah, so pripravile opise svojih dobrih praks;
  • na podlagi vseh pridobljenih povratnih informacij in dokumentacije smo pripravili poglobljeno analizo primernosti postopkov in učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij.

 

*     *     *

 
Informacije o ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih lahko najdete v promocijski publikaciji Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih in na spletnem mestu kakovosti.
 

*     *     *
 
V kolikor bi želeli več informacij o ekspertnih zunanjih evalvacijah, nas kontaktirajte. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 
(C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc