Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Trenutne dejavn...

V letu 2016 smo že petič izpeljali ekspertne zunanje evalvacije na izobraževalnih organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Več o sami izpeljavi evalvacij v letu 2016 si lahko ogledate med utrinki

V letu 2017 smo se odločili, da ekspertnih zunanjih evalvacij ne bomo izpeljali v izobraževalnih organizacijah, ampak bomo pripravili poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij

Poglobljeno analizo evalvacije učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij smo izpeljali po naslednjem postopku:

  • pripravili smo evalvacijski načrt ter instrumentarij za pridobivanje podatkov in informacij;
  • s pomočjo spletne aplikacije 1KA smo pripravili anketne vprašalnike za direktorje/ravnatelje, koordinatorje ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževalnih organizacijah ter ekspertne zunanje evalvatorje. Spletno anketiranje smo izpeljali med junijem in julijem;
  • pripravili smo pregled dokumentacije o ekspertnih zunanjih evalvacijah, ki jo bomo analizirali z uporabo metode analize dokumentacije;
  • izbrane izobraževalne organizacije, pri katerih smo v petletnem obdobju izvajanja ekspertnih zunanjih evalvacij naleteli na številne pristope pri opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti, katerih uporabo želimo z vidika krepitve kakovosti izobraževalnih organizacij za odrasle spodbuditi tudi v drugih organizacijah, so pripravile opise svojih dobrih praks;
  • na podlagi vseh pridobljenih povratnih informacij in dokumentacije smo pripravili poglobljeno analizo primernosti postopkov in učinkov ekspertnih zunanjih evalvacij.

 

*     *     *

 
Informacije o ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih lahko najdete v promocijski publikaciji Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih in na spletnem mestu kakovosti.
 

*     *     *
 
V kolikor bi želeli več informacij o ekspertnih zunanjih evalvacijah, nas kontaktirajte. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc