Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Sodelujoče organizacije

Kakovost   Sodelujoče orga...

V letu 2016 sta v ekspertnih zunanjih evalvacijah sodelovali dve organizaciji, ki izobražujeta odrasle:

1. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR -  CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA

2. LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO


V letu 2015 so v ekspertni zunanji evalvaciji sodelovale tri organizacije, ki izobražujejo odrasle:

 1. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE

 2. INVEL INKUBATOR ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA, D.O.O., VELENJE

 3. LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKA BISTRICA


V letu 2014 so v ekspertni zunanji evalvaciji sodelovale tri organizacije, ki izobražujejo odrasle:

 1. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ

 2. ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE

 3. CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM


V letu 2013 so v evalvaciji sodelovale tri organizacije, ki izobražujejo odrasle:

 1. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

 2. SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA

 3. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE


V letu 2012 pa sta v ekspertni zunanji evalvaciji  sodelovali dve izobraževalni organizaciji:

 1. LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA

 2. LJUDSKA UNIVERZA ŠENTJUR 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.12.2019, 14:22
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc