Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Potek ekspertne zunanje evalvacije

Kakovost   Potek ekspertne...


PRVI KORAK: Priprava pisne vloge (samoocene), namenjene dokazovanju doseganja opredeljenih meril kakovosti. Organizacija, ki izobražuje odrasle, in ki je bila izbrana na razpisu, pripravi pisno vlogo (samooceno), v kateri opiše in z dokazili podkrepi doseganje postavljenih meril kakovosti na področjih, ki so predmet ekspertne zunanje evalvacije. Samooceno organizacije od leta 2015 naprej oddajajo v spletni aplikaciji v elektronski obliki.

DRUGI KORAK: Oblikovanje skupin ekspertnih zunanjih evalvatorjev, pregled in ovrednotenje samoocene. Za izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije v izbrani organizaciji, ki izobražuje odrasle se oblikuje skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Skupina pregleda samooceno organizacije in se pripravi na obisk v organizaciji, ki izobražuje odrasle.

TRETJI KORAK: Priprava in izpeljava obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev v organizaciji. V dogovoru med Andragoškim centrom Slovenije, skupino ekspertnih zunanjih evalvatorjev in organizacijo, v kateri poteka ekspertna zunanja evalvacija, se v tej fazi pripravi natančen potek obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev ter se obisk tudi izpelje.

ČETRTI KORAK: Priprava poročila o ekspertni zunanji evalvaciji. Na podlagi pregleda samoocene in opravljenih pogovorov v organizaciji skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev opravi končno ovrednotenje doseganja opredeljenih meril kakovosti, ki je zajeto v končno poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji. Vključi predloge za izboljšave in razvoj kakovosti.
 


 
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 
(C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc