Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Pravkar izšlo: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Prva delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2018
20. marca 2018 smo na ACS izvedli prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Potek ekspertne zunanje evalvacije

Kakovost   Potek ekspertne...


PRVI KORAK: Priprava pisne vloge (samoocene), namenjene dokazovanju doseganja opredeljenih meril kakovosti. Organizacija, ki izobražuje odrasle, in ki je bila izbrana na razpisu, pripravi pisno vlogo (samooceno), v kateri opiše in z dokazili podkrepi doseganje postavljenih meril kakovosti na področjih, ki so predmet ekspertne zunanje evalvacije. Samooceno organizacije od leta 2015 naprej oddajajo v spletni aplikaciji v elektronski obliki.

DRUGI KORAK: Oblikovanje skupin ekspertnih zunanjih evalvatorjev, pregled in ovrednotenje samoocene. Za izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije v izbrani organizaciji, ki izobražuje odrasle se oblikuje skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Skupina pregleda samooceno organizacije in se pripravi na obisk v organizaciji, ki izobražuje odrasle.

TRETJI KORAK: Priprava in izpeljava obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev v organizaciji. V dogovoru med Andragoškim centrom Slovenije, skupino ekspertnih zunanjih evalvatorjev in organizacijo, v kateri poteka ekspertna zunanja evalvacija, se v tej fazi pripravi natančen potek obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev ter se obisk tudi izpelje.

ČETRTI KORAK: Priprava poročila o ekspertni zunanji evalvaciji. Na podlagi pregleda samoocene in opravljenih pogovorov v organizaciji skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev opravi končno ovrednotenje doseganja opredeljenih meril kakovosti, ki je zajeto v končno poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji. Vključi predloge za izboljšave in razvoj kakovosti.
 


 
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

20. marca 2018 prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 15.06.2018, 14:37
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc