Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Potek ekspertne zunanje evalvacije

Kakovost   Potek ekspertne...


PRVI KORAK: Priprava pisne vloge (samoocene), namenjene dokazovanju doseganja opredeljenih meril kakovosti. Organizacija, ki izobražuje odrasle, in ki je bila izbrana na razpisu, pripravi pisno vlogo (samooceno), v kateri opiše in z dokazili podkrepi doseganje postavljenih meril kakovosti na področjih, ki so predmet ekspertne zunanje evalvacije. Samooceno organizacije od leta 2015 naprej oddajajo v spletni aplikaciji v elektronski obliki.

DRUGI KORAK: Oblikovanje skupin ekspertnih zunanjih evalvatorjev, pregled in ovrednotenje samoocene. Za izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije v izbrani organizaciji, ki izobražuje odrasle se oblikuje skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev. Skupina pregleda samooceno organizacije in se pripravi na obisk v organizaciji, ki izobražuje odrasle.

TRETJI KORAK: Priprava in izpeljava obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev v organizaciji. V dogovoru med Andragoškim centrom Slovenije, skupino ekspertnih zunanjih evalvatorjev in organizacijo, v kateri poteka ekspertna zunanja evalvacija, se v tej fazi pripravi natančen potek obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev ter se obisk tudi izpelje.

ČETRTI KORAK: Priprava poročila o ekspertni zunanji evalvaciji. Na podlagi pregleda samoocene in opravljenih pogovorov v organizaciji skupina ekspertnih zunanjih evalvatorjev opravi končno ovrednotenje doseganja opredeljenih meril kakovosti, ki je zajeto v končno poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji. Vključi predloge za izboljšave in razvoj kakovosti.
 


 
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc