Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Področja kakovosti

Kakovost   Področja kakovo...
Področja kakovosti, ki bodo predmet ekspertne zunanje evalvacije

Ob vsakokratni izpeljavi sta predmet ekspertne zunanje evalvacije dve vsebinski področji, pri čemer je eno področje stalno, drugo pa se spreminja.

V organizacijah, ki izobražujejo odrasle, je ekspertna zunanja evalvacija v obdobju od 2012 do 2014 potekala na dveh področjih kakovosti, in sicer:
PODROČJE 1: Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti
PODROČJE 2: Podpora udeležencem pri izobraževanju
 
Od leta 2015 naprej pa so predmet ekspertne zunanje evalvacije tri vsebinska področja, pri čemer je eno področje obvezno, dve pa sta izbirni. Organizacija med dvema izbirnima področjema izbere eno. Predmet presoje sta tako eno obvezno in eno izbirno področje kakovosti, in sicer:
 
OBVEZNO PODROČJE: Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti
IZBIRNO PODROČJE 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju
IZBIRNO PODROČJE 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle


Vsako področje je natančneje opredeljeno s podrobnejšimi merili kakovosti. Izbrane organizacije, ki izobražujejo odrasle, so s podrobnejšimi merili ter celotnim postopkom izpeljave ekspertne zunanje evalvacije seznanjene na svetovalno-izobraževalnem srečanju, ki ga izpelje Andragoški center Slovenije.
 


 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 
(C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc