Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Področja kakovosti

Kakovost   Področja kakovo...
Področja kakovosti, ki bodo predmet ekspertne zunanje evalvacije

Ob vsakokratni izpeljavi sta predmet ekspertne zunanje evalvacije dve vsebinski področji, pri čemer je eno področje stalno, drugo pa se spreminja.

V organizacijah, ki izobražujejo odrasle, je ekspertna zunanja evalvacija v obdobju od 2012 do 2014 potekala na dveh področjih kakovosti, in sicer:
PODROČJE 1: Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti
PODROČJE 2: Podpora udeležencem pri izobraževanju
 
Od leta 2015 naprej pa so predmet ekspertne zunanje evalvacije tri vsebinska področja, pri čemer je eno področje obvezno, dve pa sta izbirni. Organizacija med dvema izbirnima področjema izbere eno. Predmet presoje sta tako eno obvezno in eno izbirno področje kakovosti, in sicer:
 
OBVEZNO PODROČJE: Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti
IZBIRNO PODROČJE 1: Podpora udeležencem pri izobraževanju
IZBIRNO PODROČJE 2: Razvojna usmerjenost organizacije, ki izobražuje odrasle


Vsako področje je natančneje opredeljeno s podrobnejšimi merili kakovosti. Izbrane organizacije, ki izobražujejo odrasle, so s podrobnejšimi merili ter celotnim postopkom izpeljave ekspertne zunanje evalvacije seznanjene na svetovalno-izobraževalnem srečanju, ki ga izpelje Andragoški center Slovenije.
 


 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
NOV SPLETNI PORTAL MOZAIK KAKOVOSTI

Izobraževalno srečanje organizacij za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti

Jesensko srečanje svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 16.01.2018, 11:06
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc