Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Način vstopanja v projekt

Kakovost   Način vstopanja...


V ekspertno zunanjo evalvacijo se vključujejo organizacije, ki izobražujejo odrasle, ki želijo pridobiti zunanji, ekspertni pogled na kakovost določenih področij v njihovi organizaciji. Da se lahko prijavijo na javno povabilo, ki je objavljeno v e-Novičkah Andragoškega centra Slovenije in na spletni strani Kakovost, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 

 1. vsaj pet let izvajajo izobraževanje odraslih,
 2. imajo vsaj po 100 vpisanih odraslih v zadnjih treh šolskih letih,
 3. imajo vzpostavljen notranji sistem kakovosti,
 4. zagotovijo koordinatorja, ki bo v izobraževalni organizaciji koordiniral izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije in bo oseba za stike med Andragoškim centrom Slovenije, ekspertnimi zunanjimi evalvatorji in izobraževalno organizacijo,
 5. zagotovijo osebje, ki bo sodelovalo pri pripravi in izpeljavi ekspertne zunanje evalvacije v lastni izobraževalni organizaciji,
 6. zagotovijo, da se bosta direktor in koordinator v izobraževalni organizaciji udeležila enodnevnega informativno-izobraževalnega srečanja na Andragoškem centru Slovenije.


Komisija, ki je imenovana na Andragoškem centru Slovenije, pregleda prijave, ovrednoti izpolnjevanje pogojev in izbere določeno število izobraževalnih organizacij, ki jih je mogoče sprejeti. Sodelovanje izobraževalnih organizacij v ekspertni zunanji evalvaciji je tako prostovoljno.

V ekspertno zunanjo evalvacijo se vključujejo ekspertni zunanji evalvatorji, ki so strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih, notranje in zunanje evalvacije kakovosti ter si želijo pridobiti dodatne izkušnje na področju presojanja kakovosti. Ti strokovnjaki se prijavijo na javno povabilo, ki je objavljeno v e-Novičkah Andragoškega centra Slovenije in na spletni strani Kakovost, morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje:

Splošni pogoji:

 • ima univerzitetno izobrazbo,
 • ima pedagoško-andragoško izobrazbo,
 • ima vsaj 7 let delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.

Posebni pogoji:

 • pozna značilnosti, organiziranost in delovanje različnih vrst izobraževalnih organizacij za odrasle;
 • se je usposabljal za delo pri presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževalni organizaciji, kar je dokazljivo z listinami; prednost bodo imeli tisti kandidati, ki so se usposabljali za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih;
 • ima izkušnje z notranjim ali zunanjim presojanjem kakovosti, še posebej na področju izobraževanja odraslih;
 • ima andragoško znanje in izkušnje s področja podpore odraslim udeležencem pri izobraževanju;
 • obvlada delo z IKT orodji;
 • bo uspešno zaključil usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje na Andragoškem centru Slovenije (aktivna udeležba na usposabljanju, projektna naloga);
 • pridobi soglasje svojega direktorja, da se bo lahko udeležil usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje in v skladu z načrtom projekta opravil vsaj eno ekspertno zunanjo evalvacijo v izbrani izobraževalni organizaciji. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc