Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Način vstopanja v projekt

Kakovost   Način vstopanja...


V ekspertno zunanjo evalvacijo se vključujejo organizacije, ki izobražujejo odrasle, ki želijo pridobiti zunanji, ekspertni pogled na kakovost določenih področij v njihovi organizaciji. Da se lahko prijavijo na javno povabilo, ki je objavljeno v e-Novičkah Andragoškega centra Slovenije in na spletni strani Kakovost, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 

 1. vsaj pet let izvajajo izobraževanje odraslih,
 2. imajo vsaj po 100 vpisanih odraslih v zadnjih treh šolskih letih,
 3. imajo vzpostavljen notranji sistem kakovosti,
 4. zagotovijo koordinatorja, ki bo v izobraževalni organizaciji koordiniral izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije in bo oseba za stike med Andragoškim centrom Slovenije, ekspertnimi zunanjimi evalvatorji in izobraževalno organizacijo,
 5. zagotovijo osebje, ki bo sodelovalo pri pripravi in izpeljavi ekspertne zunanje evalvacije v lastni izobraževalni organizaciji,
 6. zagotovijo, da se bosta direktor in koordinator v izobraževalni organizaciji udeležila enodnevnega informativno-izobraževalnega srečanja na Andragoškem centru Slovenije.


Komisija, ki je imenovana na Andragoškem centru Slovenije, pregleda prijave, ovrednoti izpolnjevanje pogojev in izbere določeno število izobraževalnih organizacij, ki jih je mogoče sprejeti. Sodelovanje izobraževalnih organizacij v ekspertni zunanji evalvaciji je tako prostovoljno.

V ekspertno zunanjo evalvacijo se vključujejo ekspertni zunanji evalvatorji, ki so strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih, notranje in zunanje evalvacije kakovosti ter si želijo pridobiti dodatne izkušnje na področju presojanja kakovosti. Ti strokovnjaki se prijavijo na javno povabilo, ki je objavljeno v e-Novičkah Andragoškega centra Slovenije in na spletni strani Kakovost, morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje:

Splošni pogoji:

 • ima univerzitetno izobrazbo,
 • ima pedagoško-andragoško izobrazbo,
 • ima vsaj 7 let delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.

Posebni pogoji:

 • pozna značilnosti, organiziranost in delovanje različnih vrst izobraževalnih organizacij za odrasle;
 • se je usposabljal za delo pri presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževalni organizaciji, kar je dokazljivo z listinami; prednost bodo imeli tisti kandidati, ki so se usposabljali za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih;
 • ima izkušnje z notranjim ali zunanjim presojanjem kakovosti, še posebej na področju izobraževanja odraslih;
 • ima andragoško znanje in izkušnje s področja podpore odraslim udeležencem pri izobraževanju;
 • obvlada delo z IKT orodji;
 • bo uspešno zaključil usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje na Andragoškem centru Slovenije (aktivna udeležba na usposabljanju, projektna naloga);
 • pridobi soglasje svojega direktorja, da se bo lahko udeležil usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje in v skladu z načrtom projekta opravil vsaj eno ekspertno zunanjo evalvacijo v izbrani izobraževalni organizaciji. 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost

Usposabljanje na Ljudski univerzi Velenje o notranjem sistemu kakovosti organizacije, ki izobražuje odrasle
 
(C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.11.2018, 11:32
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc