Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Izobraževanja in usposabljanja

Kakovost   Izobraževanja i...


Vsi vključeni v projekt Ekspertne zunanje evalvacije so za uspešno izvedbo evalvacij vključeni v izobraževanje in usposabljanje. Tako ločimo:

  • izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije, ki izobražujejo odrasle, ki se bodo vključile v projekt in bo pri njih izvedena ekspertna zunanja evalvacija,
  • usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, ki bodo izvajali ekspertne zunanje evalvacije.
     

Izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije, ki izobražujejo odrasle

Organizacije, ki izobražujejo odrasle in ki so izbrane na razpisu in se bo pri njih izvedla ekspertna zunanja evalvacija v izobraževanju odraslih, se dogovorijo, kdo izmed zaposlenih bo ob direktorju sodeloval kot koordinator ekspertnih zunanjih evalvacij v organizaciji. Direktorjem in koordinatorjem ekspertnih zunanjih evalvacij v organizaciji na izobraževalnem srečanju predstavimo izhodišča, namen in potek ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavamo obe področji kakovosti in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter obrazec za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizacija ima nato dva meseca čas, da pripravi samooceno kakovosti.

Usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje

Udeležence Usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje najprej seznanimo s konceptom ekspertnih zunanjih evalvacij ter spoznajo področja in merila, ki so predmet zunanje evalvacije v dotičnem letu. Nato se na praktičnem primeru opravi pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije. Sledi priprava primernih vprašanj za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Obravnamo pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrajo. Ob zaključku srečanja udeleženci dobijo še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji.

Andragoški center Slovenije je za izpeljavo zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, predloge dokumentov in usmeritve, ki udeležencem pomagajo pri izvedbi ekspertnih zunanjih evalvacij.

 
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 
(C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc