Domov
Kdo smo?
O projektu Ekspertna zunanja evalvacija
Razvoj projekta in pomembni mejniki
Trenutne dejavnosti
Register evalvatorjev
Spremljanje in evalvacija projekta
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Izobraževanja in usposabljanja

Kakovost   Izobraževanja i...


Vsi vključeni v projekt Ekspertne zunanje evalvacije so za uspešno izvedbo evalvacij vključeni v izobraževanje in usposabljanje. Tako ločimo:

  • izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije, ki izobražujejo odrasle, ki se bodo vključile v projekt in bo pri njih izvedena ekspertna zunanja evalvacija,
  • usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, ki bodo izvajali ekspertne zunanje evalvacije.
     

Izobraževalno svetovalno srečanje za organizacije, ki izobražujejo odrasle

Organizacije, ki izobražujejo odrasle in ki so izbrane na razpisu in se bo pri njih izvedla ekspertna zunanja evalvacija v izobraževanju odraslih, se dogovorijo, kdo izmed zaposlenih bo ob direktorju sodeloval kot koordinator ekspertnih zunanjih evalvacij v organizaciji. Direktorjem in koordinatorjem ekspertnih zunanjih evalvacij v organizaciji na izobraževalnem srečanju predstavimo izhodišča, namen in potek ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavamo obe področji kakovosti in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter obrazec za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizacija ima nato dva meseca čas, da pripravi samooceno kakovosti.

Usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje

Udeležence Usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje najprej seznanimo s konceptom ekspertnih zunanjih evalvacij ter spoznajo področja in merila, ki so predmet zunanje evalvacije v dotičnem letu. Nato se na praktičnem primeru opravi pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije. Sledi priprava primernih vprašanj za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Obravnamo pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrajo. Ob zaključku srečanja udeleženci dobijo še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji.

Andragoški center Slovenije je za izpeljavo zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, predloge dokumentov in usmeritve, ki udeležencem pomagajo pri izvedbi ekspertnih zunanjih evalvacij.

 
 
    

Način vstopanja v projekt
Izobraževanja in usposabljanja
Namen ekspertne zunanje evalvacije
Področja kakovosti
Potek ekspertne zunanje evalvacije
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Utrinki iz evalvacij
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 
(C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc