Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2015

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
16. decembra
smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2015.

 

Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavnicami presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2015.

 

Potrdila o izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju oz. razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle, so letos prejele:
 
  • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
  • INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje,
  • Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.
 


9. decembra
smo izpeljali drugo letošnje srečanje omrežja svetovalcev za kakovost.

Svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih smo informirali o dogodkih na področju kakovosti v letu 2015. Seznanili smo jih z novostmi, ki izhajajo iz novega Pravilnika za podeljevanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Velji del srečanja je bil namenjen predstavitvi in obravnavi predloga modela za spremljanje rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih na ravni izobraževalne organizacije ter pogovoru o modelu skupaj s svetovalci.
 
Dogovorili smo se tudi o skupni aktivnosti v omrežju v letu 2016.


13. in 15. oktobra

V organizaciji INVEL d.o.o. Velenje smo izpeljali pogovore s petimi različnimi subjekti - tudi z direktorico organizacije, dr. Selmo Filipančič Jenko.

so potekali evalvacijski obiski v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih v treh organizacijah, ki izobražujejo odrasle.

13.10. je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric obiskala organizacijo INVEL d.o.o. v Velenju, 15.10. pa sta sočasno potekala dva obiska - na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje samoocene organizacije na dveh področjih (notranji sistem kakovosti in izbirno področje podpore udeležencem pri izobraževanju ali razvojne usmerjenosti organizacije). V pogovorih z zaposlenimi, učitelji, zunanjimi sodelavci, udeleženci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so si razjasnile morebitne dileme. Obiski so trajali ves dan in prispevali k objektivnejši zunanji presoji.
 


3. septembra

Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice 2015

V začetku septembra smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki bodo v oktobru izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki so se prijavile na letošnji razpis. Na spopolnjevanju smo obravnavali letošnje novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih in se vsebinsko na konkretnih primerih seznanili s prenovljenimi merili in kazalniki dosedanjih področij notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju. Temeljito smo obravnavali tudi letos novo razvito izbirno področje evalvacije, in sicer področje razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle.

Na tokratnem spopolnjevanju je bil poudarek tudi na pregledu samoocene organizacije v novo razviti aplikaciji za pripravo le-te, sodelujoče pa so se preizkusile tudi v krajši praktični delavnici pri uporabi le-te za evalviranje. Evalvatorice se v tem mesecu intenzivno pripravljajo na oktobrske obiske organizacij, ki so letos sprejele izziv in bo pri njih izpeljana ekspertna zunanja evalvacija: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,  INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje in Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.
 

13. maja

Predstavnice organizacij preizkušajo novo aplikacijo in se preizkušajo v vlogi evalvatoric

smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih  izvedli izobraževalno-informativno srečanje organizacij, ki bodo v letošnjem letu sodelovale v ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju izobraževanja odraslih.

Srečanje je bilo namenjeno direktorjem in koordinatorjem izbranih organizacij. Predstavili smo koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti ter sam časovni potek izvedbe projekta. Posebno pozornost smo namenili vodilu za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije in novo razviti aplikaciji za pripravo le-te, sodelujoče pa so se preizkusile tudi v praktični delavnici.

Od 4. do 8. maja

Stroj za navijanje svilenih niti, po čemer je bila v preteklosti znana Bologna (Muzej industrijske dediščine)


Dr. Tanja Možina je partnerjem v projektu predstavila slovenski model za samoevalvacijo POKI


Ogled laboratorijev v Istituto Tecnico Superiore per il biomedicale

smo 4 sodelavke ACS sodelovale na tretjem seminarju partnerjev v okviru projekta Erasmus+ SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah). Seminar je potekal v mestu Reggio Emilia v Italiji, kjer je sedež italijanske partnerske organizacije IFOA (www.ifoa.it). Vsebina seminarja je bila namenjena zagotavljanju kakovosti v izobraževanju odraslih.

Prvi dan so poleg uvoda v ključno tematiko seminarja (notranje presojanje kakovosti ter evropski EQAVET okvir) potekale predstavitve notranjih sistemov kakovosti partnerskih organizacij. Dr. Tanja Možina je partnerjem v projektu predstavila slovenski model za samoevalvacijo POKI (https://kakovost.acs.si/poki/).

Italijanski partnerji so nam drugi dan seminarja v Reggio Emilia pripravili krasen program, ki nas je peljal od preteklosti v prihodnost. Obiskali smo Muzej industrijske zgodovine, kjer nam je po ogledu predstavnik regije Emilia-Romagna predstavil regionalno politiko za zagotavljanje kakovosti na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Popoldne pa smo obiskali Science and Technology Park of Mirandola (blizu Modene), kjer smo si ogledali najnovejše raziskovalne laboratorije s področja biotehnologije, primer odlične prakse sodelovanja javnega in zasebnega sektorja ter lokalnega okolja.

Tretji dan so potekale predstavitve ključnih kazalnikov in kriterijev za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih, ki jih uporabljajo partnerske organizacije. Slovenske kazalnike kakovosti izobraževanja odraslih je predstavila Jasmina Orešnik Cunja, mag. Andreja Dobrovoljc pa je predstavila model presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO ter primere kazalnikov. Sledilo je delo v skupinah - razmišljali smo o zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na notranje presojanje kakovosti. V popoldanskem času pa smo obiskali Parmo in tamkajšnjo visoko tehnološko tovarno Dallara (https://www.dallara.it), kjer proizvajajo vrhunske dirkalne avtomobile. Sprejel nas je vodja razvoja kadrov, ogledali pa smo si tudi razvojni del (vetrovni tunel, simulator vožnje) ter proizvodnjo.

Predzadnji in zadnji dan seminarja smo udeleženci intenzivno delali v skupinah, v katerih smo razpravljali o notranjih in zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na notranje sisteme kakovosti v organizacijah ter prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih obstoječih notranjih sistemov kakovosti in iskali stične točke in razlike med državami. V četrtek so bile predstavljene SWOT analize posameznih nacionalnih modelov - Aleksandra Radojc je predstavila rezultate SWOT analize slovenskega modela za samoevalvacijo POKI.

Naslednji seminar bo potekal oktobra v Reimsu v Franciji, vsebina pa bodo ključne kompetence in podjetništvo.

Koordinator projekta je Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtyma – KEUDA (https://www.keuda.fi) iz Finske, sodelujemo pa še Danska, Francija, Italija in Slovenija.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: http://www.acs.si/SHAPE.7. aprila 2015

Usposabljanje je izpeljala dr. Danijela Brečko


Skupina svetovalcev za kakovost med delom

smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali prvo letošnje srečanje v okviru omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Na srečanju smo pozornost namenili področju spremljanja in merjenja rezultatov in učinkov dejavnosti organizacije, ki izobražuje odrasle.

K sodelovanju smo povabili strokovnjakinjo s področja osebnostnega razvoja odraslih v povezavi z izobraževanjem in področja načrtovanja kariere, dr. Danijelo Brečko, ki je izpeljala spopolnjevanje z naslovom Merjenje učinkovitosti  v izobraževanju odraslih – evalvacija s smislom.

 

Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti