Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2008

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
3. novembra 2008

Objava razpisa na spletnih straneh o kakovosti

je Andragoški center Slovenije objavil že drugi razpis za podelitev priznanj ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. Razpis je bil objavljen na spletnih straneh o kakovosti v izobraževanju odraslih ter spletnih straneh ACS. Prijave so bile možne v času med 4. novembrom in 5. decembrom 2008.

Priznanje prejmejo tisti, ki dokažejo, da dosegajo kriterije po Pravilniku o podeljevanju priznanj Andragoškega centra Slovenije za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. V razpisu so objavljena merila, ki jih mora dosegati izobraževalna oz. druga organizacija, ki izobražuje odrasle, oz. posameznik/posameznica, ki se želi potegovati za pridobitev priznanja. Dobitnike priznanj izbere Odbor, ki ga imenuje Svet ACS.

31. julija 2008
je Svet Andragoškega centra Slovenije na svoji seji potrdil predlagane dopolnitve Pravilnika in Podrobnejših meril za podeljevanje priznanj za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih.
Tako je že v pripravi nov (drugi) razpis za podelitev priznanj ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih (objavljen bo letos jeseni). Priznanja ACS za razvijanje kakovosti se podeljujejo izobraževalnim in drugim organizacijam, ki izobražujejo odrasle ter skrbijo za načrtno in celostno razvijanje kakovosti ter posameznikom/posameznicam, ki v svojem delovnem okolju uspešno spodbujajo razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih in se odlikujejo pri dejavnostih, namenjenih nenehnemu razvoju tega področja.

23. aprila 2008
je na Andragoškem centru Slovenije potekala 3. seja Odbora za podeljevanje priznanj ACS za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti (Odbor). Priznanja za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti ACS vsaki dve leti podeljuje izobraževalnim organizacijam, ki izobražujejo odrasle, in posameznikom, in sicer za izjemne dosežke pri načrtni skrbi za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. Odbor je na seji obravnaval in potrdil Poročilo o poteku prve podelitve priznanj ACS za razvijanje kakovosti, ki je bila izpeljana v letu 2007. Glavnina dela Odbora pa je bila v obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev Pravilnika o podeljevanju priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih in Podrobnejših meril za podeljevanje priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih. Predlogi sprememb obeh dokumentov so bili pripravljeni na podlagi analize prvega razpisnega postopka podelitve priznanj. Odbor je sprejel sklep, da obravnavane in sprejete predloge sprememb obeh dokumentov v potrditev predlaga Svetu Andragoškega centra Slovenije.

3. in 4. marca 2008

Prvo srečanje partnerjev v projektu Peer Review Extended II na Dunaju.

smo se sodelavci Andragoškega centra udeležili prvega srečanja partnerjev v mednarodnem projektu Peer Review Extended II, ki je potekalo na Dunaju. Temeljni namen projekta je, da bi se v različnih državah Evropske unije na različnih področjih izobraževanja kot ena izmed učinkovitih metod pri skrbi za kakovost izobraževanja uveljavila metoda Peer Review. V projektu sodelujejo naslednje partnerske države: Avstrija, Češka, Danska, Španija, Finska, Portugalska, Slovenija, Turčija, Velika Britanija/Škotska. Na srečanju smo se dogovorili, da bomo v Sloveniji metodo Peer Review pilotno preizkusili v procesih presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih ISIO. V Sloveniji doslej še nismo našli ustrezne slovenske besede za poimenovanje omenjene metode. Poznamo pa nekaj poskusov tovrstnega poimenovanja in sicer: kolegialna evalvacija, kolegialni pregled, sodelovalna evalvacija itd.). En izmed izzivov pri uveljavljanju metode v slovenskem prostoru je tako tudi iskanje primernega poimenovanja zanjo.

16., 22., 25. in 29. januarja 2008

Pogovor 16. januarja 2008

so na Andragoškem centru Slovenije tekli pogovori v fokusnih skupinah, ki so bili namenjeni obravnavi vprašanj pristopov k presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih. Razprav so se udeležili predstavniki različnih interesnih skupin: strokovnjaki s področij edukacijskih in sorodnih ved, predstavniki izobraževalne politike in sistema, predstavniki gospodarstva, predstavniki šolske inšpekcije, izvajalcev izobraževanja odraslih idr. V fokusnih skupinah smo razpravljali predvsem o primernih pristopih k izgradnji celovitega sistema presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v Sloveniji, o problemih v razmerjih med zunanjim in notranjim presojanjem kakovosti, o temeljnih dejavnikih, ki izkazujejo kakovost te dejavnosti, o možnih pristopih k presojanju kakovosti ipd.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti