Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Jesensko srečanje svetovalcev za kakovost

Kakovost   Dogodki   Jesensko srečan...
12. oktobra 2017
je na ACS potekalo jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. Tokrat so se obstoječim svetovalcem za kakovost pridružili tudi letos na novo usposobljeni in imenovani svetovalci – skupaj smo tako na ACS gostili 27 svetovalcev za kakovost.
 
Na spopolnjevanju smo se s svetovalci za kakovost pogovorili o aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti, ki so v letošnjem letu potekale v organizacijah s svetovalcem za kakovost. Opravili smo tudi prve premisleke o skupni akciji omrežja svetovalcev v letu 2018.
 
Osrednja tema spopolnjevanja pa je bila predstavitev rezultatov in pogovor ob ugotovitvah anketiranja o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih. Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu juniju kot skupna aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost. Pri anketiranju je sodelovalo petnajst izobraževalnih organizacij z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. Z anketiranjem smo ugotavljali, kako se je vloga svetovalca za kakovost doslej uveljavila v praksi izobraževanja odraslih, kakšne so potrebe po svetovalnem delu za kakovost v izobraževanju odraslih ter kakšna so mnenja anketiranih o razvoju vloge svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih v prihodnje. Svetovalci za kakovost, ki so sodelovali pri skupni aktivnosti, so oz. bodo samoevalvacijo o uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost opravili v lastni izobraževalni organizaciji. Na ACS pa smo pripravili študijo s sumarnimi rezultati anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Ključne ugotovitve smo predstavili na spopolnjevanju, saj so bili dobljeni rezultati zanimivi tudi za nove svetovalce, ki so bili za to vlogo imenovani v letošnjem letu.

Dogodki v letu: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost

Usposabljanje na Ljudski univerzi Velenje o notranjem sistemu kakovosti organizacije, ki izobražuje odrasle

Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.09.2018, 15:35
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc
Politika zasebnosti