Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
Usposabljanje v Črnomlju
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
ACADEMIA d.o.o., MARIBOR

Kakovost   Dobitniki priznanj   ACADEMIA d.o.o....

Ob nenehnih spremembah gospodarskega in družbenega življenja postaja vseživljenjsko izobraževanje stalna popotnica razvoja vsakega posameznika. To pomeni, da moramo odrasli, tako zaposleni kot iskalci zaposlitve, nenehno nadgrajevati svoje kompetence tudi z novim znanjem, ponudniki izobraževalnih storitev pa morajo vsem udeležencem izobraževanja odraslih ponuditi kakovosten in odličen servis izobraževalnih storitev, ki bo ne samo dosegal, temveč tudi presegal pričakovanja udeležencev. Zato je pomembno neprenehoma evalvirati vse procese izobraževalne institucije in sprejemati ukrepe za izboljševanje vseh procesov in virov. Kakovost naj postane del poslanstva organizacije oziroma njena misija.

Družba Academia je bila ustanovljena leta 1998. Njeni začetki segajo že v leto 1994, ko se je družba, takrat še podjetje AS Asistent, že ukvarjala z izobraževanjem, usposabljanjem, zaposlovanjem, svetovanjem in razvojnimi projekti. Njeni začetki so povezani z zastopanjem mednarodnih jezikovnih in poslovnih šol. Z leti se je Academia razvila v eno izmed vodilnih zastopnic mednarodnih jezikovnih in poslovnih šol v Sloveniji. Zastopa več kot 60 šol iz 16 držav. To ji je omogočilo, da je doslej organizirala izobraževanje za več kot 10 000 udeležencev iz Slovenije na partnerskih šolah v tujini. Del svoje dejavnosti pa Academia namenja tudi izpeljevanju in izvajanju svojega jezikovnega izobraževanja odraslih.

Drugi del dejavnosti Academie temelji na želji, da bi prebivalstvu v okolju, kjer deluje, omogočila pridobivanje zahtevnejših ravni strokovnega znanja in s tem boljše usposobljenosti za delo. Tako je bila leta 2000 ustanovljena višja strokovna šola, ena prvih zasebnih, naslednje leto pa so že vpisali prvo generacijo izrednih študentov. Zdaj izpeljujejo pet različnih višješolskih programov in prav toliko visokošolskih programov različnih smeri. V sodelovanju z drugimi visokošolskimi organizacijami in fakultetami se pripravljajo na izpeljevanje različnih poslovnih programov vse do magistrskega študija. Tako omogočajo slušateljem, ki so sposobni in si tega želijo, pridobivanje vse zahtevnejših ravni znanja, gospodarstvu v svojem okolju pa kakovostno usposobljeno osebje za opravljanje zahtevnih delovnih nalog.

Tretje področje družbe je delovanje agencije za kadre. Ta se ukvarja s posredovanjem zaposlitev za že zaposlene, brezposelne in študente, opravlja različne kadrovske storitve za podjetja, precej dela pa namenja usposabljanju tistih, ki so ostali brez zaposlitve. Vpis v različne programe usposabljanja so doslej omogočili že več tisoč odraslim, ki so ostali brez zaposlitve.

Tako razvejenih dejavnosti ni mogoče dobro uresničevati, če delo ne temelji na jasni viziji, izdelani strategiji, nenehnem načrtnem presojanju ter vrednotenju procesov in učinkov dela. Zato Academia že vsa leta delovanja sistematično skrbi za kakovost svojega dela. Leta 2001 si je kot prva izobraževalna organizacija v Sloveniji pridobila mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001:2000 za vse svoje dejavnosti, leta 2005 pa je začela sodelovati pri nacionalnem razvojnem projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, da bi vsestransko osvetlila nekatera vprašanja kakovosti svojega izobraževanja odraslih. Ob tem projektu je namenila še posebno pozornost ugotavljanju zadovoljstva delodajalcev in drugih zastopnikov lokalnega okolja s kompetencami in znanjem, ki si jih pridobijo njihovi diplomanti. Na podlagi delovanja za kakovost si je pridobila tudi pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije.

Poleg izrazite usmerjenosti v nenehen razvoj in zboljševanje svoje dejavnosti sta prav delo za zadovoljstvo udeležencev in poslovnih partnerjev tisto, na čemer v Academii temeljijo vlaganja v kakovost. V Kodeks poslovne etike so zapisali: »Zavedamo se, da bomo dolgoročno uspešnost podjetja in zaposlenih lahko zagotovili le, če bomo delovali v skladu z vrednotami, v katere verjame vsak posameznik in tim kot celota. Naša prva vrednota je spoznanje, da si bomo vsak dan prizadevali, kako najbolje zadovoljiti pričakovanja naših odjemalcev, tako naših udeležencev kot zaposlenih, in širšega družbenega okolja.« Za zaposlene v Academii so spremembe izziv in priložnost za poslovni in osebni razvoj in v kolektivu je vsaka zamisel za izboljšavo dobrodošla. K lastnemu premisleku nas vabi njihovo sporočilo, da je uspeh videti stvari, ki jih drugi ne vidijo.
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.07.2019, 11:27
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti