Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino udeležencev bomo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino udeležencev bomo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Postopek za Zeleni znak kakovosti v 2019 v teku
Organizacije, ki so se letos odločile oddati vlogo za pridobitev Zelenega znaka kakovosti, v posebni spletni aplikaciji že pripravljajo svoje vloge.
Več...
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
Usposabljanje v Črnomlju
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
O dejavnosti razvoja kakovosti

Kakovost   O dejavnosti ra...

Presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih je v dosedanjem razvoju izhajalo iz različnih konceptualnih izhodišč, zelo odvisnih od tega, za kakšno izobraževanje gre in v kakšnem okolju (družbenem, ekonomskem itn.) poteka. Verjetno ni niti potrebe niti ne možnosti, da bi kakor koli poskušali bolj zbliževati konceptualna izhodišča in tudi prijeme, ki bi se uporabljali v vsem izobraževanju odraslih.

Nekoliko drugače kaže razmišljati takrat, kadar imamo v mislih zgolj javno izobraževanje odraslih - torej del izobraževanja odraslih, ki je z različnimi državnimi dokumenti (zakoni, resolucijami, strategijami ipd.) opredeljen kot javni interes, s katerim država izraža svojo namero in zavezo, da del izobraževanja odraslih zagotovi kot standard in možnost vsemu odraslemu prebivalstvu.

Upoštevanje pravice udeležencev do kakovostnega izobraževanja ter pravice javnosti do obveščenosti o poteku in izidih te dejavnosti od nas zahteva, da se razvoja tega področja lotimo premišljeno in načrtno. Skrb za kakovost izobraževanja odraslih je zato že vse od njegove ustanovitve pomemben del dejavnosti Andragoškega centra Slovenije.

Naše poslanstvo pri razvoju kakovosti izobraževanja odraslih uresničujemo različno, kot:

• Dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih

 Pri našem delu nas vodijo naslednja strokovna načela:

Strokovna načela pri razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih

Opogumljeni z dobrimi izidi in razvojnimi dosežki, ki smo jih na področju dosegli doslej, si za prihodnost postavljamo naslednjo vizijo in iz nje izhajajoče srednjeročne cilje:

Srednjeročni cilji na področju razvoja kakovosti

 
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019

Voščilo za 2019

Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.03.2019, 15:56
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti