Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih

Kakovost   Aktualni projekti in naloge   Kolegialno pres...

Zaključna konferenca v Lizboni


Utrinek s priprave na kolegialne presoje


Prvo mednarodno srečanje partnerjev v Sloveniji


Projekt, ki smo ga začeli v letu 2011, je predstavljal nadaljevanje uspešnega projekta, ki se je pod vodstvom Avstrije uveljavil v številnih evropskih državah. Njegov poglavitni namen je uveljavljanje metode kolegialne presoje pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja ter širitev metode v svetovanje v izobraževanju odraslih.

V letu 2011 :

 • smo organizirali in izpeljali prvo mednarodno srečanje partnerjev, ki je potekalo februarja  v Sloveniji;
 • koordinirali smo delo partnerjev pri razvoju strokovnih gradiv v podporo vpeljevanju metode kolegialnega presojanja v svetovanje v izobraževanje odraslih;
 • prevedli smo evropski program usposabljanja za izpeljavo kolegialne presoje v slovenščino;
 • izpeljali smo dve srečanji s tremi svetovalnimi središči ISIO, ki so pilotno preizkušala metodo kolegialnega presojanja;
 • udeležili smo se usposabljanja kolegialnih presojevalcev na Portugalskem;
 • udeležili smo se drugega srečanja partnerjev, ki je potekalo v Franciji.

V letu 2012:

 • smo koordinirali in spremljali pilotno vpeljavo metode kolegialne presoje v svetovalna središča;
 • sodelovali smo na tretjem srečanju partnerjev na Finskem;
 • sodelovali smo pri pripravi strokovnih in diseminacijskih gradiv o metodi kolegialnega presojanja;
 • sodelovali smo pri prilagoditvi priročnika o kolegialni presoji v svetovalni dejavnosti in prevedli dopolnitve v slovenščino;
 • udeležili smo se sklepne konference na Portugalskem.

Na podlagi preteklih projektov, priročnikov in izkušenj iz kolegialnih presoj je nastal Evropski priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih.

Več o projektu EuroPeerGuid (European Peer Review in Guidance and Counselling in Adult Vocational Education and Training) si lahko preberete na povezavi http://www.europeerguid.eu/.
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti