Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Prenova kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih

Kakovost   Aktualni projekti in naloge   Prenova kazalni...


Andragoški center se z razvojem področij in kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih ukvarja že več kot desetletje. Prvo sistematično zbirko področij in kazalnikov kakovosti, ki jih lahko izobraževalne organizacije uporabljajo v postopkih samoevalvacije, smo objavili leta 2003 v sklopu projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Po tem konceptu so v letih od 2001 do 2012 svoje samoevalvacije načrtovale številne izobraževalne organizacije, ki so sodelovale pri projektu POKI. Po desetih letih uporabe modela so se pokazale potrebe po njegovi prenovi in nadgradnji.

V skladu s presojo, da bi bilo treba opraviti premisleke tudi o kazalnikih kakovosti, ki bi jih uporabljali za zunanje presoje kakovosti, je ACS leta 2007 in 2008 izpeljal obsežno teoretsko in empirično raziskovalno študijo z naslovom Oblikovanje nacionalnih standardov in kazalnikov kakovosti ter notranje in zunanje presojanje kakovosti v izobraževanju odraslih. Rezultate smo objavili v publikaciji Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih. Študija je pokazala, da je treba okrepiti razvojno delo tudi pri oblikovanju zbirk kazalnikov kakovosti, ki bi se uporabljali pri zunanjih presojah kakovosti.

V tem času smo doživeli tudi mnoge spremembe, sodobni čas je v izobraževanje odraslih prinesel številne nove potrebe in zahteve. Vse to je že dalj časa nakazovalo potrebo po prenovi obstoječih kazalnikov kakovosti. V letih 2011 in 2012 smo na Andragoškem centru Slovenije zasnovali nalogo Prenova kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih, v okviru katere smo:

  • prenovili področja in kazalnike kakovosti modela za samoevalvacijo POKI ter proučili možnosti njihove uporabe na različnih področjih formalnega izobraževanja odraslih;
  • opredelili, katere kazalnike je smiselno uporabljati v postopkih samoevalvacije in pri zunanjih presojah kakovosti (akreditacija, zunanja evalvacija).

Tako je nastala prenovljena zbirka kazalnikov kakovosti izobraževanja odraslih, zasnovana v obliki priročnika, ki smo ga natisnili v letu 2013. Pri izpeljavi sprotnega notranjega spremljanja in poglobljeni samoevalvaciji je prenovljena zbirka kazalnikov  v pomoč osebju v organizacijah, ki izobražujejo odrasle, pa tudi drugim strokovnjakom, ki na področju izobraževanja odraslih izpeljujejo različne oblike zunanjega spremljanja in zunanjih evalvacij.
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti